033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00

Novosti

NOVA USLUGA E-RAČUN

Dostava računa putem e-maila

KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, vođene vizijom stvaranja uslova za ugodan boravak naših korisnika u objektima priključenim na centralni toplifikacioni sistem, ulažu sve napore da osiguraju efektivnu i pouzdanu proizvodnju, distribuciju i transformaciju toplotne energije, efikasnu i pravovremenu isporuku toplotne energije, zaštitu prirode i okoliša na području Kantona Sarajevo.
Opredjeljeni za 3R zaštitu prirodnog okoliša (Reducirajte, Reupotrebljavajte, Reciklirajte), odlučili smo se implementirati Projekat "e-račun" kojim, uz Vašu pomoć, možemo uticati na smanjenje negativanog uticaja na okoliš i povećanje efikasnosti pri korištenju energije, papira i tinte, smanjenjem broja odštampanih računa za centralno grijanje koji Vam dostavljamo svakog mjeseca. Zaključili smo da se korištenjem elektronskih metoda obrade i slanja dokumenta (računa za centralno grijanje) smanjuje potreba za kupovinom i zbrinjavanjem papira, bespotrebnim trošenjem energije i opreme za štampanje istih, uz istovremeno osiguravanje pravovremene dostave dokumenta korisnicima usluge.
Toplane, implementacijom ovog Projekta, zajedno sa Vama (kroz prihvatanje dostave računa u elektronskom obliku) doprinose zaštiti prirode i okoliša u Kantonu Sarajevo.
Zahvaljujemo našim korisnicima koji redovno izmiruju svoje obaveze i obećavamo da ćemo i u budućnosti građanima Kantona Sarajevo obezbjeđivati dobro grijanje i čist zrak.
Ukoliko ste zainteresirani za dostavu računa u elektronskom obliku - putem elektronske pošte, korištenje ove usluge može se prijaviti na dva načina i to:
- podnošenjem zahtjeva putem web stranice.;
- podnošenjem zahtjeva putem naših Centara za korisnike ili
- slanjem potpisanog Zahtjeva (koji ste dobili uz novembarski račun) na adresu - ulica Džemala Bijedića do br. 72.
Toplane, implementacijom ovog Projekta, zajedno sa Vama (kroz prihvatanje dostave računa u elektronskom obliku) doprinose zaštiti prirode i okoliša u Kantonu Sarajevo.
Zahvaljujemo našim korisnicima koji redovno izmiruju svoje obaveze i obećavamo da ćemo i u budućnosti građanima Kantona Sarajevo obezbjeđivati dobro grijanje i čist zrak.

Toplane, 30.11.2018.


NOVA USLUGA E-RAČUN

Dostava računa putem e-maila

INFORMACIJA

Uspješno obavljena funkcionalna proba novoizgrađene gasne kotlovnice putem koje će se zagrijavati stambeno poslovni objekat „Otoka Meander“

Džubur i Čibukčić: Širenjem mreže daljinskog grijanja do manjeg zagađenja zraka

U prostorijama Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH u Sarajevu je 02.11.2018. godine održan radni sastanak kojem su prisustvovali Fuad Čibukčić, direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa saradnicima i Admir Džubur, direktor KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. sa saradnicima.

INFORMACIJA

Novoizgrađena kotlovnica „Alipašin most 1“ puštena u probni pogon

2. sastanak Energetskog kluba Jugoistočne Evrope (South-eastern Europe Energy Lodge)

KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. prezentirale projekat izgradnje kotlovnice „Alipašin most 1“

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. počinju sa isporukom toplotne energije

INFORMACIJA

Održan sastanak sa upravnicima

KOTLOVNICA "ALIPAŠIN MOST 1"

Izgradnja kotlovnice „Alipašin most 1“ u završnoj fazi

OBAVJEŠTENJE

Provjera isključenih prostora

SJEDNICA VLADE KANTONA SARAJEVO

Ispoštovana preporuka Konkurencijskog vijeća BiH, izmijenjen Tarifni sistem „Toplana“