033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00 (rad blagajni do 15:30)

Novosti

NOVA USLUGA E-RAČUN

Dostava računa putem e-maila

KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, vođene vizijom stvaranja uslova za ugodan boravak naših korisnika u objektima priključenim na centralni toplifikacioni sistem, ulažu sve napore da osiguraju efektivnu i pouzdanu proizvodnju, distribuciju i transformaciju toplotne energije, efikasnu i pravovremenu isporuku toplotne energije, zaštitu prirode i okoliša na području Kantona Sarajevo.
Opredjeljeni za 3R zaštitu prirodnog okoliša (Reducirajte, Reupotrebljavajte, Reciklirajte), odlučili smo se implementirati Projekat "e-račun" kojim, uz Vašu pomoć, možemo uticati na smanjenje negativanog uticaja na okoliš i povećanje efikasnosti pri korištenju energije, papira i tinte, smanjenjem broja odštampanih računa za centralno grijanje koji Vam dostavljamo svakog mjeseca. Zaključili smo da se korištenjem elektronskih metoda obrade i slanja dokumenta (računa za centralno grijanje) smanjuje potreba za kupovinom i zbrinjavanjem papira, bespotrebnim trošenjem energije i opreme za štampanje istih, uz istovremeno osiguravanje pravovremene dostave dokumenta korisnicima usluge.
Toplane, implementacijom ovog Projekta, zajedno sa Vama (kroz prihvatanje dostave računa u elektronskom obliku) doprinose zaštiti prirode i okoliša u Kantonu Sarajevo.
Zahvaljujemo našim korisnicima koji redovno izmiruju svoje obaveze i obećavamo da ćemo i u budućnosti građanima Kantona Sarajevo obezbjeđivati dobro grijanje i čist zrak.
Ukoliko ste zainteresirani za dostavu računa u elektronskom obliku - putem elektronske pošte, korištenje ove usluge može se prijaviti na dva načina i to:
- podnošenjem zahtjeva putem web stranice.;
- podnošenjem zahtjeva putem naših Centara za korisnike ili
- slanjem potpisanog Zahtjeva (koji ste dobili uz novembarski račun) na adresu - ulica Džemala Bijedića do br. 72.
Toplane, implementacijom ovog Projekta, zajedno sa Vama (kroz prihvatanje dostave računa u elektronskom obliku) doprinose zaštiti prirode i okoliša u Kantonu Sarajevo.
Zahvaljujemo našim korisnicima koji redovno izmiruju svoje obaveze i obećavamo da ćemo i u budućnosti građanima Kantona Sarajevo obezbjeđivati dobro grijanje i čist zrak.

Toplane, 30.11.2018.


ČESTITKA

Povodom obilježavanja praznika Uskrsa svim građanima, pripadnicima katoličke vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Sezona grijanja za 2018/2019. godinu u Sarajevu još nije završena

JAVNI OGLAS

Prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci

ANKETA

Anketa o zadovoljstvu korisnika

POSJETA

Djeca bez roditeljskog staranja u posjeti Toplanama Sarajevo

JAVNI OGLAS

Prodaja opreme, rezervnih dijelova i materijala putem javne licitacije

KOTLOVNICA OTOKA

Sanacija oštećenog dimnjaka na kotlovnici „Otoka“

POZITIVNO POSLOVANJE

Nastavljen kontinuitet pozitivnog poslovanja KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. u 2018. godini

PRVA VELIKA KOTLOVNICA KOJA RADI 24-SATNIM REŽIMOM RADA

Novoizgrađena savremena kotlovnice „Alipašin most 1“ počela sa zagrijavnjem

DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI

Radnici KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. uzeli učešće u dobrovoljnom darivanju krvi