033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00 (rad blagajni do 15:30)

Da biste provjerili stanje Vašeg računa treba da unesete u dole predviđeno polje šifru korisnika, koja se nalazi na Vašem računu i pritisnete "ok".
Da biste vidjeli očitanje mjerila za obračunski mjesec unesite Vašu šifru i kliknite "ok".

Informacije korisnicima

U cilju što bolje komunikacije sa korisnicima naših usluga, otvoreni su Centri za korisnike

Dostava računa u elektronskoj formi

KJKP "Toplane - Sarajevo" ovim putem obavještavaju korisnike, da je od 01.12.2018. godine aktivirana usluga dostavljanja mjesečnih računa u elektronskoj formi, putem e-maila.

INFORMACIJA

Nova Uprava upriličila posjetu kotlovnici u Ilijašu

KONKURS

Izbor i imenovanje Direktora KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo


INFORMACIJA

Sarajevske Toplane počele sa zagrijavanjem KAMPUSA UNSA

Pregled objekata koji se ne griju na dan 14.11.2019. u 08:30 sati.

Sistem daljinskog grijanja radi bez većih problema.


ODLUKA O PONIŠTENJU NABAVKE

Sanacija oštećenih asfaltnih površina

MAPA POSTROJENJA

Mapu možete vidjeti u vektorskom obliku...