033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00 (rad blagajni do 15:30)

DOSTAVA RAČUNA U ELEKTRONSKOM OBLIKU PUTEM E-MAILA

KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o. je realizovalo Projekat „e-račun“ kojim je omogućena dostava računa putem e-mail adrese svim zainteresiranim korisnicima koji se uspješno registruju putem naše web stranice, odnosno koji budu registrovani nakon podnošenja zahtjeva u jednom od naših centara za korisnike.

Smanjenjem broja odštampanih računa za centralno grijanje koji Vam dostavljamo svakog mjeseca, doprinosimo smanjenju negativanog uticaja na okoliš u Kantonu Sarajevo i povećanju efikasnosti pri korištenju energije, papira i tinte.

Dodatan doprinos Projektu, daju svi naši korisnici koji putem elektronskih usluga banaka (internet ili mobilnog bankarstva) plaćaju naše račune, uključujući i korisnike usluga komercijalnih banaka „e-uplatnica“; „e-režije“, „PLATI RAČUNe“ i „Rezije na klik“.

Prijava e-računa

Promjena adrese e-računa

Odjava e-računa

Ukoliko imate određenih poteškoća prilikom podnošenja zahtjeva putem naše web stranice, molimo da nas kontaktirate na telefon broj: 033/678-145 ili e-mail: spk@toplanesarajevo.ba


NAPOMENA: Za sve korisnike koji su se u prethodnom periodu registrovali za dostavljanje mjesečnih računa u elektronskoj formi putem ElGato platforme i dostavili ispunjen Zahtjev, usluga dostave računa putem e-maila je već aktivirana. Korisnici koji su i dalje zainteresirani primati račune putem ElGato platforme mogu podnijeti zahtjev za uvođenje usluge u svim našim centrima za korisnike, ali se predhodno moraju registrovati na ElGato portalu.

Ukoliko želite da primate račune putem ElGato platforme kliknite na ovaj link.