033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00 (rad blagajni do 15:30)

Stanje sistema

ZAVRŠETAK SEZONE GRIJANJA

Uspješno okončana sezona grijanja 2018/2019

Poštovani korisnici usluge,

Ovim putem Vas obavještavamo da je, zaključno sa danom 17.05.2019. godine, uspješno okončana sezona grijanja za 2018/2019. godinu, u kojoj smo putem najkompleksnijeg toplifikacionog sistema ove vrste u našoj državi (kojeg čine 140 kotlovskih postrojenja ukupne instalisane snage 503 MW, 190 toplotnih podstanica i 83 km distributivne mreže) uredno zagrijavali blizu 54 hiljade stambenih i poslovnih prostora.

U odnosu na prethodne sezone, isporuka toplotne energije u toku ove sezone grijanja je trajala znatno duže (obzirom da su Toplane sva svoja postrojenja stavila u pogonsku funkciju još 27. 09. 2018. godine).

Ono što ističemo sa velikim ponosom je i činjenica da je u završenoj sezoni grijanja zbilježeno smanjenje vremenskog trajanja prekida u isporuci toplotne energije „krivicom“ Toplana i smanjenje broja ukupno zaprimljenih reklamacija korisnika usluge, u odnosu na prethodne sezone. Također, na osnovu Vaših ocjena iz Anketa o zadovoljstvu korisnika usluga (koje ste imali priliku ispuniti u toku mjeseca aprila 2019. godine, putem naših centara za korisnike ili online putem web stranice), zaključili smo da ste zadovoljni našim uslugama za sezonu 2018/2019. godina.

U mjesecima ispred nas Toplane će poduzeti sve neophodne aktivnosti na redovnom i preventivnom održavanju toplifikacionih sistema, kao i na rekonstrukciji pojedinih toplifikacionih sistema ili dijelova sistema, u cilju bolje tehničke pripremljenosti za predstojeću sezonu grijanja.

Koristimo ovu priliku da Vas napomenemo da sve planirane radove na unutrašnjim instalacijama grijanja u svojim prostorima ili na grijnim tijelima, a poštivajući razgraničenje nadležnosti po Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrada, završite do sredine septembra 2019. godine, kako bi toplifikacioni sistem bio spreman za početak naredne sezone grijanja.

Zahvaljujemo Vam se na povjerenju i redovnom izmirenju obaveza prema Toplanama. Svojim djelovanjem ćemo nastaviti pružati doprinos zdravoj okolini i čistom zraku, te težiti ka većem zadovojstvu korisnika usluga, pouzdanijem i sigurnijem snabdijevanju toplotnom energijom.

Toplane, 22.05.2019.


ZAVRŠETAK SEZONE GRIJANJA

Uspješno okončana sezona grijanja 2018/2019

Pregled objekata koji se ne griju na dan 17.05.2019. u 08:30 sati.

Sistem daljinskog grijanja radi bez većih problema.

INFORMACIJA

Spisak postrojenja koja su radila sa prekidima u 2018 godini

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE

Obavljanje funkcionalnih proba na sistemu centralnog grijanja

ANKETA

Projekt “Poboljšanje kvaliteta zraka u BiH kroz promociju obnovljivih izvora energije i poboljšanja daljinskog grijanja”

IZVJEŠTAJ

Izvještaj o hitnim intervencijama i rekonstrukciji distributivne mreže za 2017 godinu

INFORMACIJA

Spisak postrojenja koja su radila sa prekidima u 2017 godini

JAVNI OGLAS

Prodaja službenog motornog vozila putem javne licitacije

OBAVJEŠTENJE

Rad blagajni

OBAVJEŠTENJE

Produženi dnevni režim zagrijavanja