033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00 (rad blagajni do 15:30)

Stanje sistema

OBAVJEŠTENJE

Obavještenje za korisnike

Poštovani korisnici,

ovim putem vas podsjećamo da nije dozvoljeno ispuštanje vode iz instalacija centralnog grijanja u zgradi, bez prethodno obezbijeđenih saglasnosti vašeg Upravnika i KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, sve u skladu sa članom 41. stav 5. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, Službene novine Kantona Sarajevo, broj 19/17).
Obzirom na rečeno, molimo Vas da se u slučaju potrebe za ispuštanjem vode iz instalacija centralnog grijanja u zgradi prioritetno obratite vašem Upravniku, u cilju obezbjeđenja gore navedene saglasnosti, a zatim da se javite u jedan od naših Centara za korisnike (na adresama u Džemala Bijedića do br. 72, Semira Frašte br. 22 i Alipašina bb - Kotlovnica Zetra).
Ukoliko sumnjate da se vrši nelegalno pražnjenje instalacija centralnog grijanja u vašoj zgradi, potrebno je da se prioritetno obratite vašem Upravniku, a potom da kontaktirate KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo na telefon broj 033/678 395 (kontakt osoba Sabina Perendija).
Navedeno ima za cilj omogućavanje nesmetanog funkcionisanja našeg toplifikacionog sistema, odnosno obezbjeđenje standardnog kvaliteta usluge centralnog grijanja u vašoj zgradi. Također, imamo potrebu skrenuti pažnju na postojanje rizika otežanog dopunjavanja instalacija zbog svakodnevnih prekida u snabdijevanju vodom u Kantonu Sarajevo od strane KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o Sarajevo, što može imati za posljedicu privremeni prekid isporuke toplotne energije u zgradu.
U nadi da ćete biti zadovoljni našom uslugom i ove sezone grijanja, srdačno vas pozdravljamo.

Toplane, 27.09.2017.


ZAVRŠETAK SEZONE GRIJANJA

Uspješno okončana sezona grijanja 2018/2019

Pregled objekata koji se ne griju na dan 17.05.2019. u 08:30 sati.

Sistem daljinskog grijanja radi bez većih problema.

INFORMACIJA

Spisak postrojenja koja su radila sa prekidima u 2018 godini

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE

Obavljanje funkcionalnih proba na sistemu centralnog grijanja

ANKETA

Projekt “Poboljšanje kvaliteta zraka u BiH kroz promociju obnovljivih izvora energije i poboljšanja daljinskog grijanja”

IZVJEŠTAJ

Izvještaj o hitnim intervencijama i rekonstrukciji distributivne mreže za 2017 godinu

INFORMACIJA

Spisak postrojenja koja su radila sa prekidima u 2017 godini

JAVNI OGLAS

Prodaja službenog motornog vozila putem javne licitacije

OBAVJEŠTENJE

Rad blagajni

OBAVJEŠTENJE

Produženi dnevni režim zagrijavanja