033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00

Stanje sistema

INFORMACIJA ZA KORISNIKE

UPRAVNICI

Shodno novom Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine Kantona Sarajevo br.19/17 od 18.05.2017.godine) KJKP “Toplane-Sarajevo“ d.o.o., Sarajevo je obnovilo ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji na održavanju instalacija centralnog grijanja i ugovore o izvođenju hitnih popravki na instalacijama centralnog grijanja sa sljedećim upravnicima:
- "SARAJEVOSTAN" d.d. Sarajevo,
- "JOBING" d.o.o. Sarajevo,
- "STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA" sa p.o. Sarajevo,
- "TIP-TOP" d.o.o. Sarajevo,
- "HIDROMONTAŽA" d.d. Sarajevo.
Ovim je obezbjeđena usluga po osnovu hitnih intervencija, odnosno poslovno-tehničke saradnje za ukupno 4.797 stambenih prostora i 189 poslovnih prostora.
Ukupna kvadratura stambenih/poslovnih prostora obuhvaćena navedenim ugovorima iznosi: 294.462 m².

Dodatne informacije o upravnicima sa kojim smo zaključili ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji na održavanju instalacija centralnog grijanja i ugovore o izvođenju hitnih popravki na instalacijama centralnog grijanja, sa pregledom objekata, možete dobiti odabirom linka UPRAVNICI.

Toplane, 25.09.2017.


OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE

Obavljanje funkcionalnih proba na sistemu centralnog grijanja

ANKETA

Projekt “Poboljšanje kvaliteta zraka u BiH kroz promociju obnovljivih izvora energije i poboljšanja daljinskog grijanja”

IZVJEŠTAJ

Izvještaj o hitnim intervencijama i rekonstrukciji distributivne mreže za 2017 godinu

Pregled objekata koji se ne griju na dan 20.04.2018. u 08:30 sati.

Sistem daljinskog grijanja radi bez većih problema.

INFORMACIJA

Spisak postrojenja koja su radila sa prekidima u 2017 godini

JAVNI OGLAS

Prodaja službenog motornog vozila putem javne licitacije

OBAVJEŠTENJE

Rad blagajni

OBAVJEŠTENJE

Produženi dnevni režim zagrijavanja

OBAVJEŠTENJE

Obavještenje za korisnike