033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00 (rad blagajni do 15:30)

Tenderi

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Nabavka Microsoft licenciranih softvera KZ 38/18


Nabavka Microsoft licenciranih softvera KZ 38/18.

Toplane, 02.11.2018.


ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE

Pružanje usluga izrade idejnih rješenja za promocije - informacije korisnicima usluga

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE

Nabavka hemijskog sredstva za pripremu napojne i kotlovske vode KZ 42/19

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Izvođenje ostalih građevinskih radova na dimnjaku Č. Vila II

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE

Nabavka uniformi za uposlenike centra za korisnike

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Nabavka gorionika sa opremom za sistem automatskog rada i uvezivanje kotlovnice u SCADA

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Nabavka čeličnih cijevi i čeličnih fitinga za zavarivanje

ODLUKA O USVAJANJU ŽALBE

KZ 11/19 - Nabavka mjernih instrumenata (pritisak, temperatura i slično)

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE

Nabavka pribora za čišćenje

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE

Pružanje usluga kalibracija uređaja Horiba PG 350