033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00

Novosti

INFORMACIJA

Uspješno obavljena funkcionalna proba novoizgrađene gasne kotlovnice putem koje će se zagrijavati stambeno poslovni objekat „Otoka Meander“

KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. su sredinom mjeseca maja 2018. godine potpisale Ugovor sa firmom „Butmir“ d.o.o. o izgradnji krovne gasne kotlovnice instalisane toplotne snage cca 1150 kW, putem koje će se zagrijavati stambeno poslovni objekat „Otoka Meander“, na lokalitetu naselja Otoka, Općina Novi Grad Sarajevo.
Danas je izvršena funkcionalna proba pomenutog toplifikacionog sistema čime su uspješno realizovane sve neophodne aktivnosti na izgradnji krovne gasne kotlovnice za stambeno poslovni objekat „Otoka Meander“, a u sklopu projekata proširenja toplifikacionog sistema i priključenja novih korisnika na sistem centralnog zagrijavanja.
Realizacijom projekta putem sistema KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o. će se zagrijavati novih 15701 m2 stambeno/poslovne površine.
Projekat je realizovan sredstvima investitora i učešćem KJKP "Toplana – Sarajevo" d.o.o.
Razvojem svog toplifikacionog sistema i izgradnjom novih postrojenja KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o. na najbolji način nastavljaju davati doprinos u zaštiti čovjekove okoline i smanjenju stepena zagađenosti glavnog grada BiH.

Toplane, 27.11.2018.


NOVA USLUGA E-RAČUN

Dostava računa putem e-maila

INFORMACIJA

Uspješno obavljena funkcionalna proba novoizgrađene gasne kotlovnice putem koje će se zagrijavati stambeno poslovni objekat „Otoka Meander“

Džubur i Čibukčić: Širenjem mreže daljinskog grijanja do manjeg zagađenja zraka

U prostorijama Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH u Sarajevu je 02.11.2018. godine održan radni sastanak kojem su prisustvovali Fuad Čibukčić, direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa saradnicima i Admir Džubur, direktor KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. sa saradnicima.

INFORMACIJA

Novoizgrađena kotlovnica „Alipašin most 1“ puštena u probni pogon

2. sastanak Energetskog kluba Jugoistočne Evrope (South-eastern Europe Energy Lodge)

KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. prezentirale projekat izgradnje kotlovnice „Alipašin most 1“

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. počinju sa isporukom toplotne energije

INFORMACIJA

Održan sastanak sa upravnicima

KOTLOVNICA "ALIPAŠIN MOST 1"

Izgradnja kotlovnice „Alipašin most 1“ u završnoj fazi

OBAVJEŠTENJE

Provjera isključenih prostora

SJEDNICA VLADE KANTONA SARAJEVO

Ispoštovana preporuka Konkurencijskog vijeća BiH, izmijenjen Tarifni sistem „Toplana“