033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00 (rad blagajni do 15:30)

Tenderi

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Nabavka sistema frekventne regulacije

ODLUKA O PONIŠTENJU NABAVKE

Nabavka hemijskog sredstva za pripremu napojne i kotlovske vode

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Nabavka rezervnih dijelova za pumpe

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Nabavka doturne uljne pumpe sa motorima u EX izvedbi

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE

Nabavka nejodirane soli, monoetilenglikola i ostalih hemijskih sredstava

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE

Nabavka mjerača/regulatora plinskih mješavina¸za internu kalibraciju uređaja HORIBA PG 350

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE

Nabavka i najam kalibracionih plinskih mješavina za kalibraciju uređaja HORIBA PG 350

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE

Pružanje usluga izrade idejnih rješenja za promocije - informacije korisnicima usluga

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE

Nabavka hemijskog sredstva za pripremu napojne i kotlovske vode KZ 42/19

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Izvođenje ostalih građevinskih radova na dimnjaku Č. Vila II

Stranica 2 od 49
Ukupno tendera: 483