033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00 (rad blagajni do 15:30)

Tenderi

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Nabavka aparata za zavarivanje CO2 KZ 04/19

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Nabavka rezervnih dijelova za mjerila utroška toplote Danfoss KZ 03/19

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Nabavka usluga štampa na "Klik" JN 01/2019

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Nabavka mineralnih i silikonskih ulja za rad na sistemu za inspekciju temperaturnih senzora KZ 02/19

ODLUKA O PONIŠTENJU NABAVKE

Nabavka opreme za automatsku hidrauličku optimizaciju rada kotlovskog postrojenja JNR 18/2018

ODLUKA O PONIŠTENJU NABAVKE

Nabavka gorionika i prateće opreme JNR 02/2018

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Nabavka zajedničkih mjerila toplotne energije JN 05/2019

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Pružanje usluga čišćenja rezervoara, separatora ulja, odmuljnih jama i zbrinjavanje nastalog sadržaja KZ 01/19

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Nabavka rezervnih dijelova za mjerila utroška toplote JN 04/2019

Stranica 2 od 40
Ukupno tendera: 396