033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00 (rad blagajni do 15:30)

Tenderi

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Izvođenje građevinskih radova na bojenju dimnjaka

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Nabavka rezervnih dijelova za gorionike

ODLUKA O PONIŠTENJU NABAVKE

Nabavka materijala za remont

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Nabavka usluga osiguranja imovina i lica

ODLUKA O PONIŠTENJU NABAVKE

Nabavka čeličnih cijevi i čeličnih fitinga za zavarivanje

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Izvođenje mašinskih radova na distributivnim mrežama

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Nabavka balansirajućih ventila

ODLUKA O PONIŠTENJU NABAVKE

Tehnička i fizička zaštita imovina i ljudi

Stranica 2 od 44
Ukupno tendera: 436