033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00 (rad blagajni do 15:30)

Tenderi

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Nabavka mjernih instrumenata (pritisak, temperatura i slično)

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Nabavka usluga čišćenje poslovnih prostora

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Nabavka ličnih zaštitnih sredstava i opreme

ODLUKA O PONIŠTENJU NABAVKE

Nabavka usluga rezervisane dostave - preuzimanje elektronskog pisma, štampanje, kovertiranje, prijenos i dostava istog u vidu pismonosne pošiljke

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama

ODLUKA O DODJELI UGOVORA USKLADU SA OKVIRNIM SPORAZUMOM

Nabavka telekomunikacijskih usluga interneta

ODLUKA O PONIŠTENJU NABAVKE

Nabavka balansirajućih ventila

ODLUKA O DJELIMIČNOM USVAJANJU ŽALBE

Nabavka usluga rezervisane dostave - preuzimanje elektronskog pisma, štampanje, kovertiranje, prijenos i dostava istog u vidu pismonosne pošiljke JN 06/2019

ODLUKA O PONIŠTENJU NABAVKE

Izvođenje mašinskih radova na distributivnim mrežama JNRMR 01/2019

Stranica 1 od 40
Ukupno tendera: 396