033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00 (rad blagajni do 15:30)

Vršimo usluge na instalacijama centralnog grijanja

Za ovlaštene stambene upravitelje u skladu sa Ugovorima o tehničko-poslovnoj saradnji, odnosno Ugovorima o hitnim intervencija vršimo održavanje instalacija centralnog grijanja u objektima kao i zamjenu instalacija centralnog grijanja – rekonstrukciju (investiciono i tekuće održavanje).

Također, naša servisna služba za hitne intervencije je na raspolaganju 24h dnevno u cilju hitne intervencije na instalacijama centralnog grijanja, a u svrhu sprečavanja posljedica curenja i eventualnog otklanjanje uzroka curenja.