033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00 (rad blagajni do 15:30)

Ostale usluge koje se vrše u našoj laboratoriji

Toplane u okviru svoje Laboratorije vrše slijedeće usluge: mjerenje emisije zagađujućih materijala u kotlovnicama za proizvodnju toplotne energije, kontrola otpadnih voda, kontrola tehnoloških voda u procesu proizvodnje i distribucije toplotne energije, te mjerenje hidrauličnih parametara i čišćenje pločastih izmjenjivača, sa izdavanjem odgovarajuće dokumentacije.