033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00 (rad blagajni do 15:30)

Verificiramo mjerila utroška toplotne energije

S obzirom na to da je zakonska obaveza verifikacija mjerila svakih pet godina, a da u BIH nije postojala niti jedna laboratorija ove namjene, KJKP Toplane su zajedno sa Kantonom Sarajevo i Institutom za mjeriteljstvo BIH pokrenule proces njene izgradnje.

Služba laboratorija je uspostavljena 2014. godine kao samostalna služba u Toplanama sa ciljem  da osigura kvalitet usluga u BiH i širem regionu, pružajući neovisnu uslugu kontrole, mjerenja i ispitivanja, stvarajući dodatne vrijednosti kupcima, vlasnicima i društvu.

Laboratorijska ispitivanja i mjerenja obavljamo stručno, profesionalno, poštujući pravila dobre laboratorijske prakse uz poštovanje nacionalnih, evropskih i svjetskih zakona, propisa i standarda, uz izdavanje certifikata o verifikaciji od strane Instituta za mjeriteljstvo BIH.