033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00 (rad blagajni do 15:30)

Zagrijavamo preko 51.000 stanova i 2.700 poslovnih prostora

KJKP „Toplane–Sarajevo“ su moderno organizirana kompanija iz oblasti energetike, pouzdan i efikasan nosilac funkcije javnog gradskog grijanja.
Integrisani sistem upravljanja kvalitetom, okolinom, zdravljem i sigurnošću implementiran je u svim organizacionim dijelovima preduzeća bez izuzeća, u saglasnosti sa standardima ISO 9001:2008 i BAS ISO 14001:2006 i BS OHSAS 18001:2007,
Naša misija koju želimo ostvariti je:

  • Stvaranje kvalitetnih uslova za ugodan život i rad ljudi koji svoje vrijeme provode u prostorima i objektima priključenim na sistem daljinskog zagrijavanja Toplana.
  • Opravdanje povjerenja korisnika efikasnom i pouzdanom proizvodnjom i distribucijom toplotne energije.

Osiguranje kvaliteta okoline na području Kantona Sarajevo - Održavanje stabilnog energetskog sistema kao i učešće u profiliranju energetske politike u Kantonu Sarajevo.