033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00 (rad blagajni do 15:30)

Politika kvaliteta

U cilju ostvarivanja osnovnih funkcija:

 • proizvodnje i isporuke toplotne energije za zagrijavanje stambenog i poslovnog prostora u Kantonu Sarajevo
 • održavanja stabilnog energetskog sistema Kantona Sarajevo
 • doprinosa boljem kvalitetu okoline Kantona Sarajevo

koje čine integralni dio ukupne poslovne politike preduzeća, menadžment donosi:

POLITIKU

upravljanja kvalitetom, okolinom, zdravljem i sigurnošću

Rekonstrukcijom i modernizacijom postrojenja u skladu sa najsavremenijim tehničko-tehnološkim rješenjima, redovnim održavanjem postrojenja i sigurnosnim provjerama sredstava za rad, kao i prevencijom zagađenja, nesreća i povreda na radu, nastojimo postići:

 • smanjenje specifične potrošnje energenata i maksimalnu energetsku efikasnost
 • mjerenje stvarne energetske potrošnje
 • smanjenje specifičnih uticaja na okolinu i njeno minimalno zagađivanje
 • poboljšanje kvaliteta zraka održavanjem prihvatljivog nivoa emisija
 • maksimalna zaštita zdravlja i sigurnosti na radu.

Tražeći najbolja organizaciona rješenja, prateći potrebe korisnika kroz transparentan odnos i komunikaciju sa njima, poštivajući zakonske propise, permanentno educirajući zaposlenike i kontrolišući vlastite procese nastojimo da:

 • stručno i kvalitetno obavljamo sve aktivnosti (proizvodnja i isporuka toplotne energije, laboratorijska ispitivanja i mjerenja)
 • postižemo veću efikasnost i bezbjednost našeg rada
 • povećavamo kvalitet usluge i zadovoljstvo korisnika i ostalih zainteresovanih strana
 • obezbjeđujemo zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u skladu sa procjenjenim rizicima
 • doprinosimo boljem kvalitetu življenja u Kantonu Sarajevo
 • poboljšavamo integrisani sistem upravljanja u skladu sa zahtjevima:
  ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, te sistem upravljanja u skladu sa zahtjevima ISO 17025 i 17020

Našu Politiku transparentno i otvoreno saopćavamo: zaposlenicima, korisnicima usluga i ostalim zainteresovanim stranama.

Glavne prednosti centralnog zagrijavanja
Zadovoljstvo korisnika
Zdrava okolina i čist zrak
Pouzdano i bezbjedno snadbjevanje toplotnom energijom


Admir Džubur
Direktor
Sarajevo, mart 2016.