033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00 (rad blagajni do 15:30)

O nama

Osnovani smo 3. novembra 1977. godine kao samostalna organizacija Toplane Sarajevo. Dvije godine nakon toga otpočela je rekonstrukcija i konverzija kotlovnica na prirodni gas. Bio je to značajan korak Toplana Sarajevo ka smanjenju zagađenosti zraka u gradu i povećanju ekonomičnosti toplifikacijskih sistema. Od tada, pa sve do danas kompanija će zaštitu čovjekove sredine održati u samom vrhu svojih prioriteta.

Tri osnovne funkcije:

  1. Zagrijavanje preko 51.000 stanova i 2.700 pripadajućih poslovnih prostora i objekata priključenih na sistem centralnog zagrijavanja
  2. Zaštita prirodne sredine
  3. Održavanje stabilnog energetskog sistema Kantona Sarajevo

 

UPRAVA PREDUZEĆA

Direktor KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o., Sarajevo, - (predsjedavajući Uprave Preduzeća):

- Admir Džubur, dipl. maš. ing., rođen 13.06.1964. godine u Sarajevu,

Izvršni direktor za tehničke poslove i marketing (član Uprave Preduzeća):

- Nenad Šormaz, dipl.maš.ing, rođen 16.02.1958. godine u Mostaru,

Izvršni direktor za finansijsko – računovodstvene, pravne i opće poslove (član Uprave Preduzeća):

- Mevledin Bećirević, dipl.ecc rođen 25.01.1982. godine u Sarajevu.

Skupština Preduzeća:

Predsjednik:

- Muamer Hadžović, dipl. ecc., rođen 18.06.1975. godine u Sarajevu,

Članovi:

- mr.sci. Zajim Aljičević, dipl. ing. elektrotehnike, rođen 05.01.1969. godine, Lever Tara - Općina Pljevlja, Crna Gora,

- Rahmija Hodžić, dipl. ing. cestovnog prometa, rođen 30.07.1953. godine u Glamoču.

Nadzorni odbor:

Predsjednik:

- Mesud Bogilović, dipl. ing. maš., rođen 02.08.1966. godine u Sarajevu.

Članovi:

- Mirzeta Mahmutović, dipl. pravnik, rođena 24.05.1980. godine u Zvorniku.

- Zumreta Softić, dipl. soc. radnik, rođena 03.10.1973. godine u Sarajevu,

Odbor za reviziju:

Predsjednik:

- Hatidža Šišić, dipl. ecc., rođena 18.06.1955. godine u Čajniču,

Članovi:

- Mr.sc. Advija Alihodžić, dipl. ecc., rođena 06.05.1961. godine, Sokolac,

- Imad Rapa, dipl. pravnik, rođen 10.09.1970. godine u Sarajevo,

Član Odbora za reviziju bez prava glasa - Direktor Odjela interne revizije:

- Almina Mujčić, dipl. ecc., rođena 04.04.1966. godine u Sarajevu.