033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00 (rad blagajni do 15:30)

O nama

Osnovani smo 3. novembra 1977. godine kao samostalna organizacija Toplane Sarajevo. Dvije godine nakon toga otpočela je rekonstrukcija i konverzija kotlovnica na prirodni gas. Bio je to značajan korak Toplana Sarajevo ka smanjenju zagađenosti zraka u gradu i povećanju ekonomičnosti toplifikacijskih sistema. Od tada, pa sve do danas kompanija će zaštitu čovjekove sredine održati u samom vrhu svojih prioriteta.

Tri osnovne funkcije:

  1. Zagrijavanje preko 51.000 stanova i 2.700 pripadajućih poslovnih prostora i objekata priključenih na sistem centralnog zagrijavanja
  2. Zaštita prirodne sredine
  3. Održavanje stabilnog energetskog sistema Kantona Sarajevo

 

UPRAVA PREDUZEĆA

v.d. Direktora KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o., Sarajevo - (predsjedavajući Uprave Preduzeća):

- Berin Alagić, dipl. ecc, rođen 08.12.1980. godine

- v.d. Izvršnog direktora tehničkih poslova: mr.sci. Mirza Music, dipl. ing.maš., rođen 18.05.1982 .godine u Sarajevu (član Uprave Preduzeća )

- v.d. Izvršnog direktora ekonomsko-finansijskih poslova : Tomislav Martinović, mr. ecc., rođen 24.03.1970.godine u Sarajevu (član Uprave Preduzeća )

- v.d. Izvršnog direktor pravnih i općih poslova: Mahir Delić, dipl. pravnik, rođen 28.06.1973. godine u Sarajevu (član Uprave Preduzeća)

Skupština Preduzeća:

Predsjedavajuća:

- mr. sci Amra Šabanović, dipl.ing.el. rođena 13.11.1969. godine u Zenici

Članovi:

- Doc.Dr. sci. Zajim Hrvat, dipl.ing.rud. rođen 17.04.1962. godine u mjestu Zubeta - Općina Vareš

- mr. sci Emilija Martinčević, dipl.ing.saob.i kom. rođena 27. 10.1978. godine, Kosovo

Nadzorni odbor:

Predsjednik v.d.:

- Žan Matić, dipl.ecc, rođen 09.08.1968. godine u Sarajevu

Članovi v.d.:

- Ibrahim Kerla, mr. menadžmenta, rođen 16.06.1960. godine u Semizovcu - Svrake, Vogošća

- Safer Šarić, dipl. maš. ing., rođen 24.09.1962. godine u Olovu

Odbor za reviziju:

Predsjednik:

- Muamera Šišić, dipl. ecc., rođena 16.11.1969. godine u Visokom,

Članovi:

- Mr.sc. Advija Alihodžić, dipl. ecc., rođena 06.05.1961. godine, Sokolac,

- Imad Rapa, dipl. pravnik, rođen 10.09.1970. godine u Sarajevu

Član Odbora za reviziju bez prava glasa - Direktor Odjela interne revizije:

- Mr sci. Almina Mujčić, dipl. ecc., rođena 04.04.1966. godine u Sarajevu.