033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00

Postrojenja

PODRUČNA JEDINICA NOVO SARAJEVO I

Naziv kotlovnice
Adresa
Instalisana snaga 
MW
Angažovana snaga 
MW
Zagrijavana stambena površina 
m 2
Zagrijavana poslovna površina 
m 2
Čengić Vila I Dž. Bijedića do br. 72 12 7.584 70,465.00 5,589.45
Podvožnjak Ferde Hauptmana 42 14 10.861 73,075.70 14,398.87
Pofalići Kolodvorska 1 19.3 15.2 80,454.15 69,224.57
Živko Jošilo Ložionička 1 18 8.329 75,019.04 10,116.07
Branka Blažek  Alojza Benca bb 18 11.49 122,109.51 15,471.16
  Ukupno 81.3 53.464 421,123.40 114,800.12

PODRUČNA JEDINICA NOVO SARAJEVO II

Naziv kotlovnice
Adresa
Instalisana snaga 
MW
Angažovana snaga 
MW
Zagrijavana stambena površina 
m 2
Zagrijavana poslovna površina 
m 2
Čengić Vila II Gradačačka 142 32.45 19.338 149,068.90 15,651.13
Otoka Žrtava Fašizma 15 14 9.797 80,162.60 4,466.22
Hrasno Trg Heroja do br. 34 42 29.637 267,169.96 27,435.64
Lenjinova Grbavička do 8A 28 21.953 160,312.66 19,280.01
Grbavica II Kemala Kapetanovića do br.34 7 5.765 41,649.56 8,467.09
  Ukupno 123.45 86.49 698,363.68 75,300.09

PODRUČNA JEDINICA CENTAR

Naziv kotlovnice
Adresa
Instalisana snaga 
MW
Angažovana snaga 
MW
Zagrijavana stambena površina 
m 2
Zagrijavana poslovna površina 
m 2
Koševo Patriotske Lige do br. 38 8.4 6.106 43,134.83 2,716.20
Drvarska Nikole Kašikovića do br. 7 6 2.947 19,554.54 1,673.11
B. B. Kidriča Franca Lehara do br. 3 2.8 1.41 11,572.40 2,932.00
Skenderija Skenderija 22 5 2.388 14,679.60 4,987.79
Zvijezda Čobanija 17 12 8.273 30,104.55 41,562.90
Park Patriotske Lige 22 4 2.398 21,606.00 1,208.48
Višnjik Bolnička 34 1.63 1.438 11,280.00 587.00
Naselje Sunca Dalmatinska 13 1.63 0.764 6,806.00 0.00
Livanjska B. Begića bb 1.86 1.161 8,671.00 1,698.29
Mustafe Golubića Tina Ujevića 13 1.61 0.67 5,518.00 432.60
Higijena J. Štadlera 14
Zetra Alipašina bb 38.36 16.946 119,671.55 27,162.93
"ŠIPAD-KOMERC" Isaka Samakovlije lamela do br. 3 0.54 0.205 5,179.53 0.00
Garden - View Put mladih muslimana bb 0.57 0.5 3,611.16 0.00
  Ukupno 85.25 44.756 301,389.16 84,961.30
Krovne kotlovnice
O-1 Jukićeva Jukićeva 124 0.45 0.3 2,646.00 22.00
O-2 Jukićeva Jukićeva 130 0.45 0.334 2,631.00 40.00
O-3 Jukićeva Jukićeva 132 0.45 0.386 2,648.00 138.00
AI/1 M. Dvor Kranjčevićeva 43 0.57 0.518 3,971.00 769.75
AI/4 M. Dvor Kranjčevićeva 37 0.51 0.468 3,609.00 183.97
AII/1 M. Dvor Kranjčevićeva 31 0.57 0.563 4,397.00 336.00
AII/4 M. Dvor Kranjčevićeva 25 0.57 0.468 3,795.80 1,318.90
AIII/1 M. Dvor Kranjčevićeva 19 0.57 0.518 5,208.00 332.49
AIII/4 M. Dvor Kranjčevićeva 13 0.45 0.565 3,071.00 401.94
A4-5 M. Dvor Tešanjska 7 0.855 0.738 5,939.09 1,791.68
HI/1 (H1D) Breka H. Sušića 29 0.3 0.233 2,373.00 95.00
HI/7 (H1L) Breka H. Sušića 17 0.51 0.367 3,237.00 331.00
HII/2 (H2L) Breka J. Najtharta 12 0.395 0.273 2,611.00 0.00
HII/6 (H2D) Breka J. Najtharta 4 0.24 0.235 2,455.00 0.00
HIII/2 (H3) Breka H. Orlovića 9 0.51 0.424 4,248.00 122.00
BIII/2 (B3D) Breka Ismeta Mujezinovića 4 0.45 0.379 3,689.27 0.00
BIII/6 (B3L) Breka Ismeta Mujezinovića 12 0.45 0.33 2,920.00 33.00
BIV (B4) Breka Juraja Najtharta 11 0.825 0.788 7,365.00 436.30
SI/1 (S1L) Breka Jovana Bijelića 1 0.57 0.353 2,488.00 235.00
SI/8 (S1D) Breka Jovana Bijelića 8 0.45 0.457 2,761.00 520.86
SII/1 (S2D) Breka Hasana Sušića 15 0.45 0.412 2,728.00 281.00
SII/7 (S2L) Breka Hasan Sušića 1 0.57 0.422 3,175.00 143.00
SIII/2 (S3) Breka Himze Polovine 49 0.675 0.599 5,568.00 586.25
SIV (S4) Breka Himze Polovine 31 0.735 0.616 5,737.00 604.28
SV (S5) Breka Hamze Orlovića 10 0.45 0.516 4,098.00 0.00
HIV (H4) Breka Himze Polovine 21 0.28 0.287 2,860.00 279.40
A2 Bjelave Himze Polovine 9 0.735 0.748 9,032.00 494.22
Trampina Trampina 6 0.85 0.759 5,045.00 266.80
JAT Ferhadija 4 0.57 0.516 2,854.00 299.00
Tužilaštvo Radićeva 6 0.27 0.156 0.00 2,245.00
CET-BAH Velešići Muhameda Efe. Pandže 4D 0.57 0.4 4,802.25 1,486.99
DVOR Kalmija Baruha 1 0.34 0.276 3,365.15 361.38
BBM Hasana Kikića 3 0.26 0.2 0.00 2,150.00
BV Breka Ahmeda Muradbegovića bb 0.26 0.192 2,625.00 59.00
  Ukupno krovne 17.16 14.796 123,952.56 16,364.21
  Ukupno 102.41 60.002 425,341.72 101,325.51

PODRUČNA JEDINICA ALIPAŠINO POLJE

Naziv kotlovnice
Adresa
Instalisana snaga 
MW
Angažovana snaga 
MW
Zagrijavana stambena površina 
m 2
Zagrijavana poslovna površina 
m 2
K-5 Alipašino Polje Semira Frašte 22 56 44.497 439,364.98 53,496.77
K-1 Alipašino Polje Bajrama Zenunija 7 6.2 3.874 38,676.00 1,921.75
K-2 Alipašino Polje Ive Andrića 11 6 4.329 40,479.00 746.47
K-3 Alipašino Polje Ive Andrića 10 5.9 3.501 33,035.00 4,841.72
K-4 Alipašino Polje Ante Babića 15 6 3.949 40,416.00 1,454.86
Smaila Šikala Smaila Šikala 2 0.45 0.243 2,133.00 131.90
  Ukupno 80.55 60.393 594,103.98 62,593.47
Krovne kotlovnice
MI/3 Mojmilo Trg Barcelone 5 0.57 0.467 4,452.00 509.16
MII/1 Mojmilo Trg Barcelone 6 0.57 0.49 4,452.00 228.31
MIII/3 Mojmilo Olimpijska 30 0.57 0.482 4,452.00 451.84
MIV/2 Mojmilo Olimpijska 33 0.51 0.385 4,309.00 0.00
MIV/5 Mojmilo Olimpijska 39 0.57 0.468 4,773.00 0.00
MV/3 Mojmilo Olimpijska 5 0.395 0.336 3,431.00 0.00
MV/5 Mojmilo Olimpijska 9 0.45 0.362 4,146.00 0.00
MV/8 Mojmilo Olimpijska 15 0.45 0.366 4,305.00 0.00
MVI/2 Mojmilo Olimpijska 48 0.395 0.322 3,486.00 0.00
MVII/2 Mojmilo Olimpijska 42 0.855 0.727 8,983.00 0.00
MVIII/3 Mojmilo Olimpijska 24 0.855 0.744 8,213.00 0.00
MIX/2 Mojmilo Olimpijska 14 0.51 0.404 4,424.00 0.00
MX/2 Mojmilo Olimpijska 2 0.675 0.404 5,839.00 0.00
Srce Adema buće bb 0.285 0.285 0.00 1,688.50
  Ukupno krovne 7.66 6.242 65,265.00 2,877.81
  Ukupno 88.21 66.635 659,368.98 65,471.28

PODRUČNA JEDINICA ILIDŽA

Naziv kotlovnice
Adresa
Instalisana snaga 
MW
Angažovana snaga 
MW
Zagrijavana stambena površina 
m 2
Zagrijavana poslovna površina 
m 2
Lužani Lužansko polje 38 14.6 7.514 58,146.99 3,062.53
Mlade Bosne Josipa Slavenskog 16 3.1 1.732 16,104.00 236.60
Tome Međe Josipa Slavenskog 26 1.6 0.921 7,760.00 436.00
Mala Aleja Mala Aleja 38 7.33 5.611 24,040.06 26,787.41
Ilijaš Hašima Spahića bb 12 5.225 30,348.80 12,163.95
Osnovna škola Hadžići Anđelka Lazetića 15 0.93 1.314 3,964.00 7,011.00
Kotlovnica "TEHEL" Bjelašnica Babin do bb 0.22 0.195 1,940.81 320.31
  Ukupno 39.78 22.512 142,304.66 50,017.80
Krovne kotlovnice
SP-104 Hadžići Hadželi 99 0.932 0.547 5,986.68 590.71
S-40 Hadžići Hadželi 112 0.26 0.246 2,053.00 22.00
H-2 Hadžići Hadželi 73 0.855 0.566 5,279.00 254.00
H-1 Hadžići Hadželi 3 0.45 0.232 4,708.00 41.00
H-3 Hadžići Hadželi 44 0.57 0.526 4,699.00 279.00
A-1 Hadžići Igmanska bb 0.57 0.435 4,351.86 379.70
TIBRA 1 STUP NUKLEUS Dr Silve Rizvanbegović a2 3.45 2.516 37,648.21 3,048.30
Sarajevo Waves 1,2 Otes bb 0.74 0.234 3,255.70 271.70
  Ukupno krovne 7.827 5.302 67,981.45 4,886.41
  Ukupno 47.607 27.814 210,286.11 54,904.21

PODRUČNA JEDINICA DOBRINJA

Naziv kotlovnice
Adresa
Instalisana snaga 
MW
Angažovana snaga 
MW
Zagrijavana stambena površina 
m 2
Zagrijavana poslovna površina 
m 2
KDIII-1 Dobrinja III Grada Kalgarija bb 21 16.371 230,887.92 12,619.20
KDI-1 Dobrinja I Kunovska do br. 1 3.72 1.884 17,105.20 5,573.12
KDI-2 Dobrinja I Lava Tolstoja 1 3 1.401 12,018.00 1,175.12
KDI-3 Dobrinja I Trg zlatnih ljiljana do br.2 2.8 1.687 17,817.20 0.00
KDI-4 Dobrinja I Trg zlatnih ljiljana do br.1 2.8 1.611 16,469.18 114.17
KDI-5 Dobrinja I Trg Sabora bosanskog do br.2 2.79 0.908 8,976.43 73.60
KDI-6 Dobrinja I Oslobodilaca Sarajeva 11 2.56 1.08 11,673.00 0.00
KDI-7 Dobrinja I Vahide Maglajlić do 12 2.1 1.141 12,283.00 0.00
KDI-8 Dobrinja I Miroslava Krleže do br.13 1.86 0.85 9,967.60 0.00
KDIII-2 Dobrinja III Grada Bakua bb 0 0 0.00 0.00
Dobrinja Exclusive Želimira Vidovića Kelija bb.  1.15 0.9 3,907.21 0.00
  Ukupno 43.78 27.833 341,104.74 19,555.21
Krovne kotlovnice
AI/1 Dobrinja II Dobrinjske bolnice 12 0.26 0.146 1,304.00 0.00
AI/3 Dobrinja II Dobrinjske bolnice  10 0.45 0.339 3,912.00 1,025.04
AI/6 Dobrinja II Dobrinjske bolnice 7 0.45 0.362 3,937.00 575.40
AI/8 Dobrinja II Dobrinjske bolnice  5 0.26 0.173 1,304.00 0.00
AII/1 Dobrinja II Omladinskih radnih brigada  9 0.45 0.344 2,979.00 859.88
AII/3 Dobrinja II Omladinskih radnih brigada  7 0.34 0.259 2,971.00 338.43
AIII/2 Dobrinja II Nurije Pozderca 9 0.57 0.404 4,318.00 777.66
AIII/5 Dobrinja II Nurije Pozderca 6 0.57 0.439 4,267.00 753.48
BI/2 Dobrinja II Emila Zole 4 0.45 0.342 4,422.00 0.00
BI/5 Dobrinja II Emila Zole 10 0.34 0.2 2,963.00 0.00
BII/2 Dobrinja II Esada Pašalića 7 0.45 0.272 2,766.00 186.00
BII/5 Dobrinja II Esada Pašalića 10 0.45 0.333 3,344.00 604.60
BIII/3 Dobrinja II Salke  Lagumdžije 5 0.57 0.436 5,713.00 0.00
BIV/1 Dobrinja II Salke Lagumdžije  9 0.23 0.115 978.00 272.70
BIV/3 Dobrinja II Salke Lagumdžije  11 0.34 0.255 1,996.00 0.00
BIV/5 Dobrinja II Salke Lagumdžije   13 0.45 0.324 2,936.00 668.09
BIV/7 Dobrinja II Salke Lagumdžije  15 0.26 0.164 980.00 426.00
BV/1 Dobrinja II Mustafe Kamerića 12 0.34 0.239 978.00 958.80
BV/3 Dobrinja II Mustafe Kamerića 10 0.45 0.304 2,886.00 691.55
BV/6 Dobrinja II Mustafe Kamerića 7 0.45 0.351 2,934.00 533.04
BV/8 Dobrinja II Mustafe Kamerića 5 0.34 0.263 978.00 522.80
BVI/3 Dobrinja II Mustafe Kamerića 3 0.57 0.53 5,959.00 179.20
CI/2 Dobrinja II Avde Ćuka 3 0.26 0.226 2,396.00 0.00
CII/2 Dobrinja II Avde Ćuka 6 0.34 0.215 3,180.00 0.00
CIII/2 Dobrinja II Esada Pašalića 2 0 0 0.00 0.00
CIII/5 Dobrinja II Esada Pašalića 5 0.57 0.375 3,560.00 678.40
ABI/3 Dobrinja II Dobrinjske bolnice 3 0.51 0.418 5,060.00 0.00
ABII/2 Dobrinja II Dobrinjske bolnice  16 0.51 0.348 3,623.00 383.50
ABII/4 Dobrinja II Dobrinjske bolnice  14 0.45 0.308 3,282.00 381.86
ABIII/2 Dobrinja II ORB 4 0.51 0.36 3,268.00 617.02
ABIII/4 Dobrinja II ORB 2 0.675 0.398 3,711.00 1,413.78
ABIV/2 Dobrinja II ORB 12 0.675 0.507 6,397.00 0.00
ABV/3 Dobrinja II Nurije Pozderca 3 0.45 0.587 4,544.00 0.00
ABV/4 Dobrinja II Nurije Pozderca 4 0.34 0.2 1,827.00 1,147.38
ABVI/1 Dobrinja II Emila Zole 9 0.45 0.331 3,819.00 0.00
ABVI/4 Dobrinja II Emila Zole 3 0.45 0.329 4,393.00 0.00
BCI/2 Dobrinja II Salke Lagumdžije 6 0.57 0.499 5,041.00 0.00
  Ukupno 15.8 11.695 118,926.00 13,994.61
  Ukupno 59.58 39.528 460,030.74 33,549.82

 

Instalisana snaga 
MW
Angažovana snaga 
MW
Zagrijavana stambena površina 
m 2
Zagrijavana poslovna površina 
m 2
SVE UKUPNO 502.297 333.291 2,871,889.63 445,292.03

 

138 aktivnih postrojenja, od kojih 46 kotlovnica i 92 krovne kotlovnice