033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00 (rad blagajni do 15:30)

Postrojenja

PODRUČNA JEDINICA NOVO SARAJEVO I

Naziv kotlovnice
Adresa
Instalisana snaga 
MW
Angažovana snaga 
MW
Zagrijavana stambena površina 
m 2
Zagrijavana poslovna površina 
m 2
Čengić Vila I Dž. Bijedića do br. 72 12,00 9,30 78.355,77 7.344,46
Podvožnjak Ferde Hauptmana 42 14,00 12,14 75.706,80 26.200,62
Pofalići Kolodvorska 1 19,30 17,91 80.337,85 77.880,21
Živko Jošilo Ložionička 1 18,00 11,12 75.886,24 24.954,05
Branka Blažek  Alojza Benca bb 18,00 14,21 123.181,27 16.898,19
Alipašin most - 1 Džemala Bijedića bb 20,00
Ukupno 101,30 64,69 433.467,93 153.277,53

PODRUČNA JEDINICA NOVO SARAJEVO II

Naziv kotlovnice
Adresa
Instalisana snaga 
MW
Angažovana snaga 
MW
Zagrijavana stambena površina 
m 2
Zagrijavana poslovna površina 
m 2
Čengić Vila II Gradačačka 142 32,45 20,38 195.786,14 17.461,44
Otoka Žrtava Fašizma 15 14,00 12,02 80.130,60 4.226,63
Hrasno Trg Heroja do br. 32 42,00 36,30 270.209,93 28.421,53
Lenjinova Grbavička do 8 28,00 24,37 160.911,14 21.313,45
Grbavica II Kemala Kapetanovića do br.34 7,00 6,37 43.976,82 8.528,35
Ukupno 123,45 99,44 751.014,63 79.951,40

PODRUČNA JEDINICA CENTAR

Naziv kotlovnice
Adresa
Instalisana snaga 
MW
Angažovana snaga 
MW
Zagrijavana stambena površina 
m 2
Zagrijavana poslovna površina 
m 2
Koševo Patriotske Lige do br. 38 8,40 6,15 43.288,43 2.716,20
Drvarska Nikole Kašikovića do br. 7 6,00 3,47 19.657,39 1.544,11
B. B. Kidriča Franca Lehara do br. 3 2,80 1,41 11.570,40 2.932,00
Skenderija Skenderija 22 5,00 2,39 14.641,27 4.691,73
Zvijezda Čobanija 17 12,00 10,78 34.266,69 39.347,91
Park Patriotske Lige 22 4,00 2,40 21.617,47 1.208,91
Višnjik Bolnička 34 1,40 1,32 11.280,00 587,00
Naselje Sunca Dalmatinska 13 1,15 0,76 6.776,00 0,00
Livanjska B. Begića bb 1,86 1,16 8.812,00 1.542,69
Mustafe Golubića Tina Ujevića 13 1,61 0,81 5.666,00 353,60
Zetra Alipašina bb 37,20 16,96 119.691,47 41.830,98
"ŠIPAD-KOMERC" Isaka Samakovlije lamela do br. 3 0,54 0,21 5.172,27 0,00
Garden - View Put mladih muslimana 2 0,57 0,50 4.039,15 523,52
Ukupno 82,53 48,31 306.478,54 97.278,65
Krovne kotlovnice
O-1 Jukićeva Jukićeva 124 0,45 0,30 2.646,00 22,00
O-2 Jukićeva Jukićeva 130 0,45 0,33 2.631,00 40,00
O-3 Jukićeva Jukićeva 132 0,45 0,39 2.648,00 138,00
AI/1 M. Dvor Kranjčevićeva 43 0,57 0,52 3.971,00 769,75
AI/4 M. Dvor Kranjčevićeva 37 0,51 0,47 3.629,00 533,48
AII/1 M. Dvor Kranjčevićeva 31 0,57 0,56 4.397,00 336,00
AII/4 M. Dvor Kranjčevićeva 25 0,57 0,47 3.847,80 1.318,90
AIII/1 M. Dvor Kranjčevićeva 19 0,57 0,52 5.614,00 332,47
AIII/4 M. Dvor Kranjčevićeva 13 0,45 0,57 3.071,00 415,40
A4-5 M. Dvor Tešanjska 7 0,86 0,74 6.125,09 1.874,12
HI/1 (H1D) Breka H. Sušića 29 0,30 0,23 2.227,00 95,28
HI/7 (H1L) Breka H. Sušića 17 0,51 0,37 3.320,84 337,00
HII/2 (H2L) Breka J. Najtharta 12 0,40 0,27 2.611,00 0,00
HII/6 (H2D) Breka J. Najtharta 4 0,24 0,24 2.455,00 0,00
HIII/2 (H3) Breka H. Orlovića 9 0,51 0,42 4.248,00 122,00
BIII/2 (B3D) Breka Ismeta Mujezinovića 4 0,45 0,38 3.689,27 0,00
BIII/6 (B3L) Breka Ismeta Mujezinovića 12 0,45 0,33 2.920,00 33,00
BIV (B4) Breka Juraja Najtharta 11 0,83 0,79 7.409,00 392,30
SI/1 (S1L) Breka Jovana Bijelića 1 0,57 0,35 2.488,00 235,00
SI/8 (S1D) Breka Jovana Bijelića 8 0,45 0,46 2.843,50 513,33
SII/1 (S2D) Breka Hasana Sušića 15 0,45 0,41 2.776,70 225,00
SII/7 (S2L) Breka Hasan Sušića 1 0,57 0,42 3.175,00 143,00
SIII/2 (S3) Breka Himze Polovine 49 0,68 0,60 5.665,40 615,25
SIV (S4) Breka Himze Polovine 31 0,74 0,62 5.737,00 604,28
SV (S5) Breka Hamze Orlovića 10 0,45 0,52 4.225,61 0,00
HIV (H4) Breka Himze Polovine 21 0,28 0,29 2.889,40 210,00
A2 Bjelave Himze Polovine 9 0,74 0,75 9.032,00 495,66
Trampina Trampina 6 0,85 0,76 4.959,00 363,80
JAT Ferhadija 4 0,57 0,52 2.857,00 299,00
Tužilaštvo Radićeva 6 0,27 0,16 0,00 2.402,00
CET-BAH Velešići Muhameda Efe. Pandže 4D 0,57 0,40 4.793,31 1.756,03
DVOR Kalmija Baruha 1 0,34 0,28 3.304,09 706,46
BBM Hasana Kikića 3 0,26 0,20 0,00 2.150,00
BV Breka Ahmeda Muradbegovića bb 0,26 0,19 2.757,90 57,50
  Ukupno krovne 17,16 14,80 124.963,91 17.536,01
Ukupno 99,69 63,11 431.442,45 114.814,66

PODRUČNA JEDINICA ALIPAŠINO POLJE

Naziv kotlovnice
Adresa
Instalisana snaga 
MW
Angažovana snaga 
MW
Zagrijavana stambena površina 
m 2
Zagrijavana poslovna površina 
m 2
K-5 Alipašino Polje Semira Frašte 22 56,00 48,79 442.377,97 61.976,46
K-1 Alipašino Polje Bajrama Zenunija 7 6,20 4,15 38.735,68 1.949,07
K-2 Alipašino Polje Ive Andrića 11 6,00 4,74 40.572,00 1.001,94
K-3 Alipašino Polje Ive Andrića 10 5,90 4,71 33.181,71 4.948,34
K-4 Alipašino Polje Ante Babića 15 6,00 4,35 40.382,00 1.659,87
Smaila Šikala Smaila Šikala 2 0,45 0,24 2.192,00 131,90
Ukupno 80,55 66,98 597.441,36 71.667,58
Krovne kotlovnice
MI/3 Mojmilo Trg Barcelone 5 0,57 0,52 4.452,00 514,11
MII/1 Mojmilo Trg Barcelone 6 0,57 0,52 4.452,00 228,31
MIII/3 Mojmilo Olimpijska 30 0,57 0,52 4.452,00 462,84
MIV/2 Mojmilo Olimpijska 33 0,51 0,44 4.309,00 0,00
MIV/5 Mojmilo Olimpijska 39 0,57 0,49 4.773,00 0,00
MV/3 Mojmilo Olimpijska 5 0,40 0,36 3.431,00 0,00
MV/5 Mojmilo Olimpijska 9 0,45 0,42 4.146,00 0,00
MV/8 Mojmilo Olimpijska 15 0,45 0,43 4.305,00 0,00
MVI/2 Mojmilo Olimpijska 48 0,40 0,34 3.486,00 0,00
MVII/2 Mojmilo Olimpijska 42 0,86 0,82 8.983,00 0,00
MVIII/3 Mojmilo Olimpijska 24 0,86 0,81 8.213,00 0,00
MIX/2 Mojmilo Olimpijska 14 0,51 0,43 4.424,00 0,00
MX/2 Mojmilo Olimpijska 2 0,68 0,59 5.839,00 0,00
Srce Adema buće bb 0,29 0,29 0,00 1.688,50
Otoka Meandar Bulevar Meše Selimovića 81b 1,15 1,09 11.050,80 0,00
Ukupno krovne 8,81 8,07 76.315,80 2.893,76
Ukupno 89,36 75,05 673.757,16 74.561,34

PODRUČNA JEDINICA ILIDŽA

Naziv kotlovnice
Adresa
Instalisana snaga 
MW
Angažovana snaga 
MW
Zagrijavana stambena površina 
m 2
Zagrijavana poslovna površina 
m 2
Lužani Lužansko polje 38 14,24 7,87 64.682,99 3.577,51
Mlade Bosne Josipa Slavenskog 16 3,20 2,01 16.107,00 242,60
Tome Međe Josipa Slavenskog do br. 26 1,60 1,03 7.942,00 436,00
Mala Aleja Mala Aleja do br. 38 7,93 6,55 26.082,48 24.865,23
Ilijaš Hašima Spahića bb 12,00 6,40 32.004,87 15.177,23
Osnovna škola Hadžići 6 Mart do br.1 1,62 1,37 4.415,00 7.179,00
Kotlovnica "TEHEL" Bjelašnica Babin do bb 0,21 0,20 1.940,81 301,24
Stup - I Pijačna 118 0,51 0,45 5.036,95 0,00
Ukupno 41,31 25,87 158.212,10 51.778,81
Krovne kotlovnice
SP-104 Hadžići Hadželi 143a 0,86 0,55 6.222,06 788,98
S-40 Hadžići Džamiska 36 0,26 0,25 2.053,00 22,00
H-2 Hadžići Hadželi 67 0,86 0,57 5.279,00 269,86
H-1 Hadžići Hadželi 245 0,45 0,23 4.627,00 41,00
H-3 Hadžići Džamiska 17 0,57 0,53 4.699,00 279,00
A-1 Hadžići Igmanska 8 0,57 0,44 4.283,00 394,00
TIBRA 1 STUP NUKLEUS Dr Silve Rizvanbegović 24b 3,45 2,52 38.251,88 3.504,83
Sarajevo Waves 1,2 Barska 57 0,74 0,24 3.579,70 232,00
Ukupno krovne 7,75 5,31 68.994,64 5.531,67
Ukupno 49,06 31,18 227.206,74 57.310,48

PODRUČNA JEDINICA DOBRINJA

Naziv kotlovnice
Adresa
Instalisana snaga 
MW
Angažovana snaga 
MW
Zagrijavana stambena površina 
m 2
Zagrijavana poslovna površina 
m 2
KDIII-1 Dobrinja III Grada Kalgarija bb 21,00 17,57 241.102,18 14.561,11
KDI-1 Dobrinja I Kunovska do br. 1 3,72 2,08 17.141,60 1.414,41
KDI-2 Dobrinja I Lava Tolstoja 1 3,02 2,20 12.221,00 4.909,21
KDI-3 Dobrinja I Trg zlatnih ljiljana do br.2 2,80 1,86 17.853,42 57,00
KDI-4 Dobrinja I Trg zlatnih ljiljana do br.1 2,80 1,80 16.545,08 114,17
KDI-5 Dobrinja I Trg Sabora bosanskog do br.2 2,79 1,30 11.479,54 101,60
KDI-6 Dobrinja I Oslobodilaca Sarajeva 11 1,80 1,42 11.781,00 0,00
KDI-7 Dobrinja I Vahide Maglajlić do 12 2,05 1,37 12.385,00 0,00
KDI-8 Dobrinja I Miroslava Krleže do br.13 1,86 1,19 10.729,46 0,00
Dobrinja Exclusive Želimira Vidovića Kelija bb. 1,15 1,11 7.065,03 304,17
Ukupno 42,99 31,90 358.303,31 21.461,67
Krovne kotlovnice
AI/1 Dobrinja II Dobrinjske bolnice 12 0,26 0,15 1.304,00 538,51
AI/3 Dobrinja II Dobrinjske bolnice 10 0,45 0,42 3.912,00 0,00
AI/6 Dobrinja II Dobrinjske bolnice 7 0,45 0,42 3.937,00 575,40
AI/8 Dobrinja II Dobrinjske bolnice 5 0,26 0,20 1.304,00 0,00
AII/1 Dobrinja II Omladinskih radnih brigada 9 0,45 0,38 2.978,00 1.251,95
AII/3 Dobrinja II Omladinskih radnih brigada 7 0,34 0,33 2.971,00 676,93
AIII/2 Dobrinja II Nurije Pozderca 9 0,57 0,49 4.346,00 777,66
AIII/5 Dobrinja II Nurije Pozderca 6 0,57 0,52 4.267,00 753,48
BI/2 Dobrinja II Emila Zole 4 0,45 0,40 4.461,00 0,00
BI/5 Dobrinja II Emila Zole 10 0,34 0,24 2.963,00 0,00
BII/2 Dobrinja II Esada Pašalića 7 0,45 0,41 3.021,00 154,00
BII/5 Dobrinja II Esada Pašalića 10 0,45 0,41 3.347,40 745,14
BIII/3 Dobrinja II Salke Lagumdžije 5 0,57 0,52 5.917,00 0,00
BIV/1 Dobrinja II Salke Lagumdžije 9 0,26 0,13 978,00 143,70
BIV/3 Dobrinja II Salke Lagumdžije 11 0,34 0,26 1.996,00 469,00
BIV/5 Dobrinja II Salke Lagumdžije 13 0,45 0,38 2.936,00 640,77
BIV/7 Dobrinja II Salke Lagumdžije 15 0,26 0,20 980,00 336,10
BV/1 Dobrinja II Mustafe Kamerića 12 0,34 0,30 978,00 1.414,10
BV/3 Dobrinja II Mustafe Kamerića 10 0,45 0,39 2.939,00 711,76
BV/6 Dobrinja II Mustafe Kamerića 7 0,45 0,38 2.966,00 709,83
BV/8 Dobrinja II Mustafe Kamerića 5 0,34 0,30 978,00 855,33
BVI/3 Dobrinja II Mustafe Kamerića 3 0,57 0,54 5.951,53 8,20
CI/2 Dobrinja II Avde Ćuka 3 0,26 0,23 2.396,00 0,00
CII/2 Dobrinja II Avde Ćuka 6 0,34 0,29 3.180,00 0,00
CIII/5 Dobrinja II Esada Pašalića 5 0,57 0,42 3.560,00 678,40
ABI/3 Dobrinja II Dobrinjske bolnice 3 0,51 0,42 5.060,00 0,00
ABII/2 Dobrinja II Dobrinjske bolnice 16 0,51 0,46 3.623,00 741,41
ABII/4 Dobrinja II Dobrinjske bolnice 14 0,45 0,38 3.282,00 126,86
ABIII/2 Dobrinja II ORB 4 0,51 0,37 3.370,48 477,55
ABIII/4 Dobrinja II ORB 2 0,68 0,56 3.656,00 776,50
ABIV/2 Dobrinja II ORB 12 0,68 0,60 6.397,00 0,00
ABV/3 Dobrinja II Nurije Pozderca 3 0,45 0,42 4.544,00 0,00
ABV/4 Dobrinja II Nurije Pozderca 4 0,34 0,22 1.827,00 769,30
ABVI/1 Dobrinja II Emila Zole 9 0,45 0,45 3.819,00 0,00
ABVI/4 Dobrinja II Emila Zole 3 0,45 0,41 4.393,00 0,00
BCI/2 Dobrinja II Salke Lagumdžije 6 0,57 0,52 5.041,00 0,00
Ukupno 15,83 13,47 119.579,41 14.331,88
Ukupno 58,82 45,38 477.882,72 35.793,55

 

Instalisana snaga 
MW
Angažovana snaga 
MW
Zagrijavana stambena površina 
m 2
Zagrijavana poslovna površina 
m 2
SVE UKUPNO 521,68 378,83 2.994.771,63 515.708,96

 

Ukupno 141 postrojenje, od kojih 48 kotlovnica i 93 krovne kotlovnice