033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00 (rad blagajni do 15:30)

Kontakt

Direkcija:
71000 Sarajevo, Semira Frašte 22
Tel. + 387 33 45 00 30 i 45 00 47
Fax. + 387 33 45 05 27
Sektor razvoja:
Topal Osman paše 22
Tel. + 387 33 61 23 38, 61 23 42
Fax. + 387 33 71 45 70

Centri za korisnike:

  • Džemala Bijedića br. 72 (Čengić Vila) tel. 033/ 678 395
  • Semira Frašte br. 22 (Alipašino polje) tel. 033/ 468 867
  • Alipašina bb. (Zetra) tel. 033/ 205 372
  • Envera Šehovića br. 14 (Dolac Malta) tel. 033/ 618 411

Reklamacije i primjedbe možete uputiti na tel. 033/ 678 145 radnim danom od 7:30-16:00 u CZK Džemala Bijedića do br.72

E-mail adresa: spk@toplanesarajevo.ba


Vodič za pristup informacijama (PDF)


Kontaktirati nas možete pomoću donjeg obrasca:

Kontaktirati nas možete i putem e-maila info@toplanesarajevo.ba.