033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00 (rad blagajni do 15:30)

Historija Toplana

Zajedničkim odlukama SO Novo Sarajevo i SO Centar 1968. godine formiran je Pogon centralnog grijanja u okviru Stambenog preduzeća Sarajevo. Pogon centralnog grijanja je preuzeo jedan dio kotlovnica kojima su do tada upravljali kućni savjeti.

Na taj način je 1968. godine otpočelo organizovano pružanje usluga u oblasti proizvodnje i distribucije toplote u gradu Sarajevu čime se, uz intenzivnu stambenu izgradnju, postižu značajni rezultati na polju pružanja ove usluge kroz izgradnju novih i objedinjavanje postojećih kotlovnica, zatim kroz izradu i reviziju projekata kotlovnica, vršenja nadzora u izgradnji, održavanju, rekonstrukciji i modernizaciji toplifikacionih sistema.

Godine 1973. u okviru Stambenog preduzeća Sarajevo dolazi do formiranja dviju osnovnih organizacija udruženog rada i to:

  • OOUR za centralno grijanje i 
  • OOUR za gazdovanje stambenim zgradama.

Od 3. novembra 1977. godine OOUR za centralno grijanje se izdvaja u posebnu radnu organizaciju "Toplane Sarajevo" bez osnovnih organizacija udruženog rada, a od drugog OOUR-a u okviru Stambenog preduzeća, tj. OOUR-a za gazdovanje stambenim zgradama formirana je druga samostalna radna organizacija "Sarajevostan".

Ovakvo statusno organizovanje Radne organizacije ostalo je sve do danas. Posebno značajan period u razvoju Radne organizacije je rekonstrukcija i konverzija kotlovnica na prirodni gas koja je započela 1980. godine. U sklopu tih aktivnosti izvršeno je ukidanje velikog broja malih kotlovskih postrojenja loženih čvrstim i tečnim gorivima, čime je značajno smanjena zagađenost vazduha u gradu i povećana ekonomičnost toplifikacionih sistema.