033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00

Stanje sistema

INFORMACIJA

Spisak postrojenja koja su radila sa prekidima u 2017 godini


Spisak postrojenja koja su radila sa prekidima u 2017 godini.

Toplane, 25.01.2018.


Pregled objekata koji se ne griju na dan 16.01.2019. u 08:30 sati.

Sistem daljinskog grijanja radi bez većih problema.

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE

Obavljanje funkcionalnih proba na sistemu centralnog grijanja

ANKETA

Projekt “Poboljšanje kvaliteta zraka u BiH kroz promociju obnovljivih izvora energije i poboljšanja daljinskog grijanja”

IZVJEŠTAJ

Izvještaj o hitnim intervencijama i rekonstrukciji distributivne mreže za 2017 godinu

Pregled objekata koji se ne griju na dan 20.04.2018. u 08:30 sati.

Sistem daljinskog grijanja radi bez većih problema.

INFORMACIJA

Spisak postrojenja koja su radila sa prekidima u 2017 godini

JAVNI OGLAS

Prodaja službenog motornog vozila putem javne licitacije

OBAVJEŠTENJE

Rad blagajni

OBAVJEŠTENJE

Produženi dnevni režim zagrijavanja

OBAVJEŠTENJE

Obavještenje za korisnike