033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00 (rad blagajni do 15:30)

Stanje sistema

OBAVJEŠTENJE

Rad blagajni

Obavještavamo korisnike usluge centralnog grijanja da zbog obilježavanja Nove godine Centri za korisnike i blagajne KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. u ponedjeljak 01. i u utorak 02. januara 2018. godine neće raditi.

Toplane, 28.12.2017.


Pregled objekata koji se ne griju na dan 18.10.2019. u 08:30 sati.

Sistem daljinskog grijanja radi bez većih problema.

OBAVJEŠTENJE

Obavljanje funkcionalnih proba na sistemu centralnog grijanja

ZAVRŠETAK SEZONE GRIJANJA

Uspješno okončana sezona grijanja 2018/2019

INFORMACIJA

Spisak postrojenja koja su radila sa prekidima u 2018 godini

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE

Obavljanje funkcionalnih proba na sistemu centralnog grijanja

ANKETA

Projekt “Poboljšanje kvaliteta zraka u BiH kroz promociju obnovljivih izvora energije i poboljšanja daljinskog grijanja”

IZVJEŠTAJ

Izvještaj o hitnim intervencijama i rekonstrukciji distributivne mreže za 2017 godinu

INFORMACIJA

Spisak postrojenja koja su radila sa prekidima u 2017 godini

JAVNI OGLAS

Prodaja službenog motornog vozila putem javne licitacije

OBAVJEŠTENJE

Rad blagajni