033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00 (rad blagajni do 15:30)

Stanje sistema

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE

Obavljanje funkcionalnih proba na sistemu centralnog grijanja

KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. obavještavaju korisnike centralnog grijanja u Sarajevu da će se u periodu od 17. do 20. septembra 2018. godine, u terminu od 08:00 do 16:00h, vršiti funkcionalne probe na sistemu centralnog grijanja kao tehnička provjera cjelokupnog toplifikacionog sistema pred nastupajuću sezonu grijanja za 2018/2019. godinu.

Funkcionalne probe na sistemu centralnog grijanja će se odvijati po sljedećem rasporedu:
- 17.09. 2018. godine u Područnoj jedinici Dobrinja, Ilidža, Ilijaš i Hadžići,
- 18.09. 2018. godine u Područnoj jedinica Alipašino polje i Novo Sarajevo II,
- 19.09. 2018. godine u Područnoj jedinici Novo Sarajevo I,
- 20.09. 2018. godine u Područnoj jedinici Centar.

Molimo korisnike centralnog grijanja da u slučaju eventualnih kvarova obavijeste svog upravnika ili dežurnu službu KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. na tel: 033 650 979.

Toplane, 11.09.2018.


ZAVRŠETAK SEZONE GRIJANJA

Uspješno okončana sezona grijanja 2018/2019

Pregled objekata koji se ne griju na dan 17.05.2019. u 08:30 sati.

Sistem daljinskog grijanja radi bez većih problema.

INFORMACIJA

Spisak postrojenja koja su radila sa prekidima u 2018 godini

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE

Obavljanje funkcionalnih proba na sistemu centralnog grijanja

ANKETA

Projekt “Poboljšanje kvaliteta zraka u BiH kroz promociju obnovljivih izvora energije i poboljšanja daljinskog grijanja”

IZVJEŠTAJ

Izvještaj o hitnim intervencijama i rekonstrukciji distributivne mreže za 2017 godinu

INFORMACIJA

Spisak postrojenja koja su radila sa prekidima u 2017 godini

JAVNI OGLAS

Prodaja službenog motornog vozila putem javne licitacije

OBAVJEŠTENJE

Rad blagajni

OBAVJEŠTENJE

Produženi dnevni režim zagrijavanja