033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00

Tenderi

ODLUKA O PONIŠTENJU NABAVKE

Nabavka kontrolnih mjerila toplorne energije KZ 42/18


Nabavka kontrolnih mjerila toplorne energije KZ 42/18.

Toplane, 24.10.2018.


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Nabavka kombiniranih ventila KZ 45/18

ODLUKA O PONIŠTENJU NABAVKE

Nabavke za automatsku hidrauličku optimizaciju rada kotlovskog postrojenja JNR 18/2018

ODLUKA O PONIŠTENJU NABAVKE

Nabavka gorionika i prateće opreme za potreba rada automatske kotlovnice JNR 02/2118

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Odvoz i ekološko zbrinjavanje otpada KZ 39/18

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Nabavka kontrolnih mjerila toplotne energija KZ 42/18

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Izvođenije građevinskih radova na postojećem dimnjaku KZ 44/18

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Nabavka Microsoft licenciranih softvera KZ 38/18

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Izvođenje građevinskih radova na sanaciji vanjskog plašta dimnjaka i izrada dimnjača JNRGR 10/2018

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Sanacija oštećenih asfaltnih površina KZ 43/18