033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00 (rad blagajni do 15:30)

Novosti

REZULTATI ANKETE

Izvještaj o rezultatima anketiranja korisnika

U mjesecu aprilu 2019 godine KJKP "Toplane - Sarajevo" su omogućile svim korisnicima naših usluga da učestvuju u popunjavanju anketnog upitnika o zadovoljstvu korisnika našim uslugama. Anketni upitnik je bio dostupan online putem naše web stranice i u našim cenrima za korisnike. Detaljan izvještaj o anketi možete pogledati na linku ispod.

Izvještaj o anketi.

Toplane, 17.05.2019.


INFORMACIJA

Poništenje javnog oglasa za prijem radnika

INFORMACIJA

U KJKP „Toplane- Sarajevo“ d.o.o. imenovana nova upravljačka struktura

INFORMACIJA

KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. u ulozi domaćina 5. po redu trening Modula „Izrada plana integriteta“ koji se realizuje u saradnji sa „Transparency International BiH“

INFORMACIJA

Aktivnosti na remontu i rekonstrukciji toplifikacionog sistema

JAVNI OGLAS

Prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od dvanaest mjeseci

POSLOVNA SARADNJA

KJKP Toplane Sarajevo i Sberbank BH potpisali su ugovor o poslovnoj saradnji, koji će klijentima Banke olakšati plaćanje računa za grijanje

KONKURS

Izbor Predsjednika i članova Odbora za reviziju

JAVNI OGLAS

Prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci

REZULTATI ANKETE

Izvještaj o rezultatima anketiranja korisnika

NOVI OBJEKAT

Priključenje novoizgrađenog stambeno – poslovnog objekta „Dijamant“ na toplifikacioni sistem kotlovnice „Alipašin most 1“