033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00 (rad blagajni do 15:30)

Novosti

NOVI OBJEKAT

Priključenje novoizgrađenog stambeno – poslovnog objekta „Dijamant“ na toplifikacioni sistem kotlovnice „Alipašin most 1“

KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. kontinuirano rade na promociji centralnog grijanja kroz realizaciju projekata na povećanju energijske efikasnosti, kroz izvođenje inženjering poslova na priključenju novoizgrađenih ili već postojećih objekata na svoj toplifikacioni sistem.

U tom kontekstu sredinom aprila 2019. godine KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o. su sa firmom „E-SPV“ d.o.o., Sarajevo potpisale Ugovor o izgradnji priključnog vrelovoda, izgradnji priključka i priključenje novoizgrađenog stambeno - poslovnog objekta „Dijamant“, instalisane snage 1740kW na toplifikacioni sistem kotlovnice „Alipašin most 1“, u ul. Džemala Bijedića, naselje Otoka.

Planirani završetak svih radova se očekuje do kraja maja 2019. godine.

Realizacijom ovog projekta Toplane Sarajevo će putem toplifikacionog sistema od naredne sezone grijanja zagrijavati novih 22.455m2 stambeno poslovne površine, čime se doprinosi povećanju toplotnog konzuma i energijske efikasnosti savremene kotlovnice "Alipašin most 1".

Toplane, 29.04.2019.


INFORMACIJA

Poništenje javnog oglasa za prijem radnika

INFORMACIJA

U KJKP „Toplane- Sarajevo“ d.o.o. imenovana nova upravljačka struktura

INFORMACIJA

KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. u ulozi domaćina 5. po redu trening Modula „Izrada plana integriteta“ koji se realizuje u saradnji sa „Transparency International BiH“

INFORMACIJA

Aktivnosti na remontu i rekonstrukciji toplifikacionog sistema

JAVNI OGLAS

Prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od dvanaest mjeseci

POSLOVNA SARADNJA

KJKP Toplane Sarajevo i Sberbank BH potpisali su ugovor o poslovnoj saradnji, koji će klijentima Banke olakšati plaćanje računa za grijanje

KONKURS

Izbor Predsjednika i članova Odbora za reviziju

JAVNI OGLAS

Prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci

REZULTATI ANKETE

Izvještaj o rezultatima anketiranja korisnika

NOVI OBJEKAT

Priključenje novoizgrađenog stambeno – poslovnog objekta „Dijamant“ na toplifikacioni sistem kotlovnice „Alipašin most 1“