033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00 (rad blagajni do 15:30)

Novosti

ANKETA

Anketa o zadovoljstvu korisnika

Cijenjeni korisnici,
Naše preduzeće je posvećeno uspostavljanju najviših standarda zadovoljstva korisnika i održivog razvoja u okviru proizvodnje i distribucije toplotne energije, a vaš stav u vezi sa pruženom uslugom nam je veoma značajan.
Obzirom na navedeno, kao i činjenicu da se uskoro okončava sezona grijanja (2018/2019. godina), u narednih mjesec dana, pozivamo Vas da učestvujete u popunjavanju anketnog upitnika o zadovoljstvu korisnika našim uslugama.
Anketni upitnik dostupan je u odštampanoj verziji u našim centrima za korisnike na adresama: Džemala Bijedića do br. 72, Semira Frašte br. 22 i Alipašina bb (Kotlovnica Zetra), kao i u Centru za komunalne usluge u ulici Envera Šehovića br. 14.

Anketni upitnik je moguće preuzeti na linku dolje i dostaviti e-mailom na: spk@toplanesarajevo.ba ili popuniti online.

Anketni upitnici će se zaprimati do 31. aprila 2019. godine, a obrada rezultata služiti će za utvrđivanje stanja i definiranja daljnjih potrebnih koraka do ostvarenja postavljenih ciljeva.

Anketa o zadovoljstvu korisnika (PDF)

S poštovanjem,
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o.

Sarajevo, 02.04.2019.


JAVNI OGLAS

Prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od dvanaest mjeseci

POSLOVNA SARADNJA

KJKP Toplane Sarajevo i Sberbank BH potpisali su ugovor o poslovnoj saradnji, koji će klijentima Banke olakšati plaćanje računa za grijanje

KONKURS

Izbor Predsjednika i članova Odbora za reviziju

JAVNI OGLAS

Prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci

REZULTATI ANKETE

Izvještaj o rezultatima anketiranja korisnika

NOVI OBJEKAT

Priključenje novoizgrađenog stambeno – poslovnog objekta „Dijamant“ na toplifikacioni sistem kotlovnice „Alipašin most 1“

POSJETA

Predstavnici zagrebačkog „HEP Toplinarstva“ u posjeti sarajevskim Toplanama

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Sezona grijanja za 2018/2019. godinu u Sarajevu još nije završena

JAVNI OGLAS

Prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci

ANKETA

Anketa o zadovoljstvu korisnika