033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00 (rad blagajni do 15:30)

Novosti

KOTLOVNICA OTOKA

Sanacija oštećenog dimnjaka na kotlovnici „Otoka“

U sklopu izvođenja građevinskih radova na održavanju postrojenja, KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. su završile radove na sanaciji dimnjaka kotlovnice „Otoka“ u ul. Brčanska broj 9.
Sanacija vanjskog plašta dimnjaka je podrazumijevala štemanje oštećene površine armirano betonskog plašta dimnjaka na mjestima na kojim je bila vidljiva armatura, obavljanje hidro dinamičkog čišćenja kompletnog plašta dimnjaka vodom pod visokim pritiskom od 1000 bara, sanaciju oštećenja mikro - sanacionim malterom, sanaciju vrha dimnjaka, te farbanje dimnjaka.
Prethodno je izvršena sanacija kompletne unutrašnjosti dimnjaka u sklopu koje je izvršena ugradnja novih penjalica na dimnjak, montaža nove rasvjete i zamjena elektro instalacija.
U sklopu izvedenih radova izvršena je zamjena dimnjača od kotlova do samog dimnjaka.

Toplane, 13.03.2019.


KOTLOVNICA OTOKA

Sanacija oštećenog dimnjaka na kotlovnici „Otoka“

POZITIVNO POSLOVANJE

Nastavljen kontinuitet pozitivnog poslovanja KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. u 2018. godini

JAVNI OGLAS

prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci

PRVA VELIKA KOTLOVNICA KOJA RADI 24-SATNIM REŽIMOM RADA

Novoizgrađena savremena kotlovnice „Alipašin most 1“ počela sa zagrijavnjem

DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI

Radnici KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. uzeli učešće u dobrovoljnom darivanju krvi

ISPRAVKA

Javnog oglasa objavljenog u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 12.02.2019 godine

JAVNI OGLAS

Prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju os tri mjeseca

NOVI KORISNIK NA SISTEMU TOPLANA

Priključenje novizgrađnog stambeno - poslovnog objekata „C45-Kula“, na toplifikacioni sistem KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o.

INFORMACIJA

KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. nastavile saradnju sa „Transparency International BiH“

INTERVJU

Admir Džubur za bh magazin Business