033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00 (rad blagajni do 15:30)

Novosti

KOTLOVNICA OTOKA

Sanacija oštećenog dimnjaka na kotlovnici „Otoka“

U sklopu izvođenja građevinskih radova na održavanju postrojenja, KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. su završile radove na sanaciji dimnjaka kotlovnice „Otoka“ u ul. Brčanska broj 9.
Sanacija vanjskog plašta dimnjaka je podrazumijevala štemanje oštećene površine armirano betonskog plašta dimnjaka na mjestima na kojim je bila vidljiva armatura, obavljanje hidro dinamičkog čišćenja kompletnog plašta dimnjaka vodom pod visokim pritiskom od 1000 bara, sanaciju oštećenja mikro - sanacionim malterom, sanaciju vrha dimnjaka, te farbanje dimnjaka.
Prethodno je izvršena sanacija kompletne unutrašnjosti dimnjaka u sklopu koje je izvršena ugradnja novih penjalica na dimnjak, montaža nove rasvjete i zamjena elektro instalacija.
U sklopu izvedenih radova izvršena je zamjena dimnjača od kotlova do samog dimnjaka.

Toplane, 13.03.2019.


JAVNI OGLAS

Prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci

REZULTATI ANKETE

Izvještaj o rezultatima anketiranja korisnika

NOVI OBJEKAT

Priključenje novoizgrađenog stambeno – poslovnog objekta „Dijamant“ na toplifikacioni sistem kotlovnice „Alipašin most 1“

POSJETA

Predstavnici zagrebačkog „HEP Toplinarstva“ u posjeti sarajevskim Toplanama

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Sezona grijanja za 2018/2019. godinu u Sarajevu još nije završena

JAVNI OGLAS

Prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci

ANKETA

Anketa o zadovoljstvu korisnika

POSJETA

Djeca bez roditeljskog staranja u posjeti Toplanama Sarajevo

KOTLOVNICA OTOKA

Sanacija oštećenog dimnjaka na kotlovnici „Otoka“

POZITIVNO POSLOVANJE

Nastavljen kontinuitet pozitivnog poslovanja KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. u 2018. godini