033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00 (rad blagajni do 15:30)

Novosti

POZITIVNO POSLOVANJE

Nastavljen kontinuitet pozitivnog poslovanja KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. u 2018. godini

Skupština KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. je na svojoj 4. redovnoj sjednici, održanoj 26. februara 2019. godine, usvojila godišnji izvještaj o poslovanju Preduzeća, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, za 2018. godinu.

U odnosu na prethodnu godinu, u 2018. godini povećan je procenat naplate potraživanja od korisnika usluga, a dodatno je priključeno 337 stambenih/poslovnih prostora.

U 2018. godini uspješno smo realizovali naš najznačajniji investicioni projekat – izgradnja savremene kotlovnice “Alipašin most 1”, instalisane snage 20MW, sa dijelom magistralnog vrelovoda toplifikacionog sistema. Također, uz saradnju sa investitorom objekta “Otoka Meandar” uspješno je izgrađena i krovna kotlovnica instalisane snage 1,1 MW.

Kontinuitet poslovanja sa pozitivnim finansijskim rezultatom je nastavljen i u 2018. godini, uz izmirenje svih dospjelih obaveza, što svakako predstavlja nastavak pozitivnog trenda poslovanja. Ovako ostvareni trend poslovanja Preduzeća je posljedica uloženih maksimalnih napora radnika Preduzeća i Uprave, svih članova Organa Preduzeća, uz nesebičnu podršku Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture i Vlade Kantona Sarajevo.

Ovom prilikom se želimo zahvaliti našim korisnicima na povjerenju i redovnom izmirenju obaveza prema Toplanama.

Toplane, 07.03.2019.


JAVNI OGLAS

Prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci

REZULTATI ANKETE

Izvještaj o rezultatima anketiranja korisnika

NOVI OBJEKAT

Priključenje novoizgrađenog stambeno – poslovnog objekta „Dijamant“ na toplifikacioni sistem kotlovnice „Alipašin most 1“

POSJETA

Predstavnici zagrebačkog „HEP Toplinarstva“ u posjeti sarajevskim Toplanama

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Sezona grijanja za 2018/2019. godinu u Sarajevu još nije završena

JAVNI OGLAS

Prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci

ANKETA

Anketa o zadovoljstvu korisnika

POSJETA

Djeca bez roditeljskog staranja u posjeti Toplanama Sarajevo

KOTLOVNICA OTOKA

Sanacija oštećenog dimnjaka na kotlovnici „Otoka“

POZITIVNO POSLOVANJE

Nastavljen kontinuitet pozitivnog poslovanja KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. u 2018. godini