033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00 (rad blagajni do 15:30)

Novosti

INFORMACIJA

KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. nastavile saradnju sa „Transparency International BiH“

KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. su ponovo uspostavile saradnju sa Udruženjem za borbu protiv korupcije „Transparency International Bosne i Hercegovine“, ovog puta s ciljem realizacije projekta: „Jačanje korporativnog upravljanja javnih preduzeća u BiH kroz antikoruptivne programe“.

Stvaranje međusobne saradnje se ogleda u realizaciji serije treninga o korištenju i implementaciji Priručnika “Suzbijanje korupcije i kreiranje planova integriteta u javnim preduzećima“ koji će pomoći efikasnijem planiranju antikorupcijskih aktivnosti u Preduzeću, ogleda se u kreiranju planova integriteta kao preventivnog mehanizma pomoću kojeg će Preduzeće uraditi procjenu koruptivnih tačaka i rizika, definisanju mjera za njihovo smanjenje s ciljem unapređenja transparentnosti, odgovornosti i integriteta, te u evaluaciji kreiranog plana integriteta u cilju provjere usklađenosti sa definisanom metodologijom i njenom konzistentnom primjenom od strane Preduzeća.

Do danas su održana dva trening modula, a pored KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. u realizaciji projekta su uzeli učešće i predstavnici drugi preduzeća i to: KJKP „Tržnice – pijace“ d.o.o., Sarajevo, JKP „Komunalac“, Hadžići, JKP „Standard“, Konjic i JP „Bosansko podrinjske šume“ d.o.o., Goražde.

Partnerskim odnosom sa „TI“ želimo doprinijeti razvoju zajednice, jačanju društva i osiguranju većeg povjerenja građana u rad svih preduzeća općenito. Želimo postati primjer i motivacija ostalim da budu dio procesa jačanja integriteta u našoj zemlji.

Toplane, 04.02.2019.


ISPRAVKA

Javnog oglasa objavljenog u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 12.02.2019 godine

JAVNI OGLAS

Prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju os tri mjeseca

NOVI KORISNIK NA SISTEMU TOPLANA

Priključenje novizgrađnog stambeno - poslovnog objekata „C45-Kula“, na toplifikacioni sistem KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o.

INFORMACIJA

KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. nastavile saradnju sa „Transparency International BiH“

INTERVJU

Admir Džubur za bh magazin Business

INFORMACIJA

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i ministar Srđan Mandić posjetili Toplane

POSJETA STUDENATA

Studenti Prirodno - matematičkog fakulteta UNSA posjetili Službu laboratorija Toplana Sarajevo

INFORMACIJA

Sanacija oštećenih fasada na kotlovnicama Toplana Sarajevo

NOVA USLUGA E-RAČUN

Dostava računa putem e-maila

INFORMACIJA

Uspješno obavljena funkcionalna proba novoizgrađene gasne kotlovnice putem koje će se zagrijavati stambeno poslovni objekat „Otoka Meander“