033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00

Novosti

Džubur i Čibukčić: Širenjem mreže daljinskog grijanja do manjeg zagađenja zraka

U prostorijama Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH u Sarajevu je 02.11.2018. godine održan radni sastanak kojem su prisustvovali Fuad Čibukčić, direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa saradnicima i Admir Džubur, direktor KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. sa saradnicima.

Direktori Fonda i Toplana Sarajevo međusobno su se upoznali sa stanjem i trenutnim aktivnostima na projektima koji bi efikasno utjecali na problem aerozagađenja u Kantonu Sarajevo, a glavna tema sastanka bila je kreiranje strategije za širenje mreže daljinskog grijanja i povećanja broja korisnika daljinskog grijanja, a u svrhu smanjenja upotrebe okolinski neprihvatljivih energenata koji se koriste u velikom broju individualnih ložišta u Kantonu Sarajevo.
Na sastanku je, između ostalog, razgovarano i o projektu „Snabdijevanje toplotnom energijom iz TE Kakanj područja do/i Sarajeva“, kojim se rješava jedno od strateških pitanja i problema zagađenja zraka u Kantonu Sarajevu, a čijom bi se realizacijom doprinijelo poboljšanoj kvaliteti zraka s ciljem dugoročne dobrobiti građana. Fond za zaštitu okoliša FBiH u ovom projektu je, zajedno sa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, finansirao izradu Studije izvodljivosti dok se, trenutno, na osnovu Odluke Vlade FBiH, od strane Elektroprivrede BiH i Fonda, u jednakom omjeru od po 50 posto finansira izrada idejnog projekta.
Direktor Fonda, Fuad Čibukčić, predstavnike Toplana Sarajevo informirao je o formiranju tima za praćenje realizacije i reviziju Idejnog projekta.
„Elektroprivreda BiH provela je postupak javne nabavke, i skladu sa projektnim zadatkom, odabrala konsultanta koji je započeo sa izradom projektno-tehničke dokumentacije nivoa idejnog projekta i istražnih radova. Ovaj dokument će, nadalje, biti osnova za daljnju razradu projekta tehničke dokumentacije na nivou glavnog projekta, a na bazi kojeg predstoji izgradnja planiranog toplovoda Kakanj-Sarajevo“, istakao je Čibukčić.
Zadovoljstvo zajedničkim sastankom tokom kojeg su razmijenjene značajne informacije i neki od modaliteta buduće saradnje na realizaciji strateških projekata zaštite okoliša od interesa za građane Kantona Sarajevo, izrazio je i direktor Toplana Sarajevo Admir Džubur.
Zaključak sastanka jeste da je osnovni zadatak predstojeće saradnje širenje sveobuhvatne mreže daljinskog grijanja, tačnije priključenje individualnih stambenih objekata sa nekontrolisanim ložištima i visokim specifičnim emisijama u zrak na kontrolisani sistem grijanja, te time ostvarenje zajedničkog cilja, a što je doprinos smanjenju zagađenja zraka u Kantonu Sarajevo.

Toplane, 05.11.2018.


OBAVJEŠTENJE

Produženi dnevni režim zagrijavanja za vrijeme praznika

POSJETA STUDENATA

Studenti Prirodno - matematičkog fakulteta UNSA posjetili Službu laboratorija Toplana Sarajevo

INFORMACIJA

Sanacija oštećenih fasada na kotlovnicama Toplana Sarajevo

NOVA USLUGA E-RAČUN

Dostava računa putem e-maila

INFORMACIJA

Uspješno obavljena funkcionalna proba novoizgrađene gasne kotlovnice putem koje će se zagrijavati stambeno poslovni objekat „Otoka Meander“

Džubur i Čibukčić: Širenjem mreže daljinskog grijanja do manjeg zagađenja zraka

U prostorijama Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH u Sarajevu je 02.11.2018. godine održan radni sastanak kojem su prisustvovali Fuad Čibukčić, direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa saradnicima i Admir Džubur, direktor KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. sa saradnicima.

INFORMACIJA

Novoizgrađena kotlovnica „Alipašin most 1“ puštena u probni pogon

2. sastanak Energetskog kluba Jugoistočne Evrope (South-eastern Europe Energy Lodge)

KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. prezentirale projekat izgradnje kotlovnice „Alipašin most 1“

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. počinju sa isporukom toplotne energije

INFORMACIJA

Održan sastanak sa upravnicima