033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00

Novosti

INFORMACIJA

Novoizgrađena kotlovnica „Alipašin most 1“ puštena u probni pogon

KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. su 5. oktobra ove godine pustile u pogon kotlovnicu „Alipašin most 1“, čime je započeo probni rad novoizgrađenog savremenog postrojenja instalisane snage 20 MW putem kojeg je u skoroj budućnosti planirano napajanje toplotnom energijom kompletnog kompleksa koji se gradi ili planira graditi u ul. Džemala Bijedića bb, naselje „Otoka“.

Imajući u vidu kompleksnost realizacije projekta, da su inžinjering i izvođenje mašinskih i elektro radova na postrojenju vodile Toplane, da su radovi na izgradnji započeti 4. aprila ove godine, a da je postrojenje pušteno u probni rad šest mjeseci nakon toga, Toplane Sarajevo mogu biti ponosne na činjenicu da je nakon dugo godina suočavanja sa problematikom koja je ugrožavala osnovnu funkciju Preduzeća, konačno došlo vrijeme u kojem su stvoreni uslovi u kojim se Toplane mogu posvetiti realizaciji najzahtjevnijih razvojnih projekta.

Toplane, 09.10.2018.


OBAVJEŠTENJE

Produženi dnevni režim zagrijavanja za vrijeme praznika

POSJETA STUDENATA

Studenti Prirodno - matematičkog fakulteta UNSA posjetili Službu laboratorija Toplana Sarajevo

INFORMACIJA

Sanacija oštećenih fasada na kotlovnicama Toplana Sarajevo

NOVA USLUGA E-RAČUN

Dostava računa putem e-maila

INFORMACIJA

Uspješno obavljena funkcionalna proba novoizgrađene gasne kotlovnice putem koje će se zagrijavati stambeno poslovni objekat „Otoka Meander“

Džubur i Čibukčić: Širenjem mreže daljinskog grijanja do manjeg zagađenja zraka

U prostorijama Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH u Sarajevu je 02.11.2018. godine održan radni sastanak kojem su prisustvovali Fuad Čibukčić, direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa saradnicima i Admir Džubur, direktor KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. sa saradnicima.

INFORMACIJA

Novoizgrađena kotlovnica „Alipašin most 1“ puštena u probni pogon

2. sastanak Energetskog kluba Jugoistočne Evrope (South-eastern Europe Energy Lodge)

KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. prezentirale projekat izgradnje kotlovnice „Alipašin most 1“

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. počinju sa isporukom toplotne energije

INFORMACIJA

Održan sastanak sa upravnicima