033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00 (rad blagajni do 15:30)

Novosti

INFORMACIJA

Održan sastanak sa upravnicima

U poslovnim prostorijama Preduzeća, dana 25.09.2018.godine ogranizovan je radni sastanak sa ovlaštenim upravnicima u Kantonu Sarajevo.
Na sastanku su razmjenjene informacije o aktivnostima unutar Toplana i stanju sistema pred narednu sezonu grijanja, a razgovarano je i o zajedničkoj problematici. Zaključak sastanka je da je podizanje zadovoljstva naših korisnika usluga – etažnih vlasnika u objekatima primarni zajednički cilj, a da do istog možemo doći isključivo dobrom međusobnom saradnjom.
Također, zaključeno je da je dugogodišnja praksa organizovanja ovakvih sastanaka sa upravnicima, od strane Toplana, rezultirala boljem razumjevanju potreba i zahtjeva korisnika, kao i njihovom rješavanju.
Iako je organizovanje sastanka pravovremeno najavljeno svim upravnicima, našem pozivu su se odazvali predstavnici: „Sarajevostan“ d.d., „Tip Top“ d.o.o., i „Metal Export- Upravitelj“ d.o.o. Sarajevo.

Toplane, 26.09.2018.


KOTLOVNICA OTOKA

Sanacija oštećenog dimnjaka na kotlovnici „Otoka“

POZITIVNO POSLOVANJE

Nastavljen kontinuitet pozitivnog poslovanja KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. u 2018. godini

JAVNI OGLAS

prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci

PRVA VELIKA KOTLOVNICA KOJA RADI 24-SATNIM REŽIMOM RADA

Novoizgrađena savremena kotlovnice „Alipašin most 1“ počela sa zagrijavnjem

DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI

Radnici KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. uzeli učešće u dobrovoljnom darivanju krvi

ISPRAVKA

Javnog oglasa objavljenog u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 12.02.2019 godine

JAVNI OGLAS

Prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju os tri mjeseca

NOVI KORISNIK NA SISTEMU TOPLANA

Priključenje novizgrađnog stambeno - poslovnog objekata „C45-Kula“, na toplifikacioni sistem KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o.

INFORMACIJA

KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. nastavile saradnju sa „Transparency International BiH“

INTERVJU

Admir Džubur za bh magazin Business