033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00

Novosti

OBAVJEŠTENJE

Provjera isključenih prostora

Obavještavamo vlasnike/korisnike stambenih i poslovnih prostora koji su isključeni iz našeg centralnog toplifikacionog sistema (u daljem tekstu: Korisnici usluge) da radnici KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo provode aktivnosti na provjeri stanja instalacija prostora.

Shodno članu 22. Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije (u daljem tekstu: Uredba) Korisnik usluge je dužan da omogući povremenu provjeru stanja instalacija. Ukoliko budemo onemogućeni da izvršimo provjeru u naknadno ostavljenom roku, datom na obavijesti, poduzet ćemo daljnje aktivnosti propisane Uredbom.

Ovim putem naglašavamo da, shodno odredbama Uredbe, svako samovoljno priključenje prostora na centralni tolifikacioni sistem bez saglasnosti KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo i oštećenje plombi na priključnom mjestu za prostor, predstavlja neovlašteno korištenje toplotne energije od strane Korisnika usluge, te da je za isto predviđena novčana kazna.

Korisnicima usluge, za koje ne možemo utvrditi period neovlaštenog korištenja toplotne energije, ćemo obračunati paušalni iznos naknade, kao i ostale utvrđene troškove koje je uzrokovao neovlaštenim korištenjem toplotne energije, u skladu sa članom 26. Tarifnog sistema KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, te podnijeti prekršajnu prijavu nadležnoj kantonalnoj inspekciji.

Toplane, 29.08.2018.


Džubur i Čibukčić: Širenjem mreže daljinskog grijanja do manjeg zagađenja zraka

U prostorijama Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH u Sarajevu je 02.11.2018. godine održan radni sastanak kojem su prisustvovali Fuad Čibukčić, direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa saradnicima i Admir Džubur, direktor KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. sa saradnicima.

INFORMACIJA

Novoizgrađena kotlovnica „Alipašin most 1“ puštena u probni pogon

2. sastanak Energetskog kluba Jugoistočne Evrope (South-eastern Europe Energy Lodge)

KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. prezentirale projekat izgradnje kotlovnice „Alipašin most 1“

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. počinju sa isporukom toplotne energije

INFORMACIJA

Održan sastanak sa upravnicima

KOTLOVNICA "ALIPAŠIN MOST 1"

Izgradnja kotlovnice „Alipašin most 1“ u završnoj fazi

OBAVJEŠTENJE

Provjera isključenih prostora

SJEDNICA VLADE KANTONA SARAJEVO

Ispoštovana preporuka Konkurencijskog vijeća BiH, izmijenjen Tarifni sistem „Toplana“

INFORMACIJA

Ugradnja vrelovodnih kotlova i ekspanzionih posuda u kotlovnicu „Alipašin most 1“