033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00

Novosti

OBAVIJEST ZA KORISNIKE

Vlada Kantona Sarajevo donijela Odluku o sniženju cijena centralnog grijanja za 2,3 % sa primjenom od 01.01.2018. godine

KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. obavještavaju korisnike centralnog grijanja da je Vlada Kantona Sarajevo na svojoj 107. sjednici, održanoj 28.12.2017.godine, donijela Odluku o visini tarifnih stavova KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o., broj: 02-05-36756-9/17 kojom su utvrđene nove cijene centralnog grijanja za sve kategorije korisnika, snižene za 2,3 % u odnosu na cijene koje su bile u primjeni do 31.12.2017.godine.
Novoutvrđene cijene centralnog grijanja se primjenjuje od 01. januara 2018.godine.

Toplane, 04.01.2018.


INFORMACIJA

Novoizgrađena kotlovnica „Alipašin most 1“ puštena u probni pogon

2. sastanak Energetskog kluba Jugoistočne Evrope (South-eastern Europe Energy Lodge)

KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. prezentirale projekat izgradnje kotlovnice „Alipašin most 1“

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. počinju sa isporukom toplotne energije

INFORMACIJA

Održan sastanak sa upravnicima

KOTLOVNICA "ALIPAŠIN MOST 1"

Izgradnja kotlovnice „Alipašin most 1“ u završnoj fazi

OBAVJEŠTENJE

Provjera isključenih prostora

SJEDNICA VLADE KANTONA SARAJEVO

Ispoštovana preporuka Konkurencijskog vijeća BiH, izmijenjen Tarifni sistem „Toplana“

INFORMACIJA

Ugradnja vrelovodnih kotlova i ekspanzionih posuda u kotlovnicu „Alipašin most 1“

JAVNI OGLAS

Prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme